Zoek op

aangrijpingspunt

aangrijpingspunt zelfst.naamw. natuurkunde een punt waar op een lichaam volgens natuurkundige berekening een kracht werkt    Voorbeeld: `Hier bevindt zich het aangrijpingspunt van de zwaartekracht. `iets dat als basis dient    Voorbeeld: `Het aangrijpingspunt van de behandeli...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/aangrijpingspunt

Aangrijpingspunt

Wanneer we het in autotermen over het aangrijpingspunt hebben, bedoelen wij het punt waarop de koppeling �pakt�. Als je de koppeling laat opkomen, begint de auto op een gegeven moment te rollen: dat punt heet het aangrijpingspunt. Vanaf daar begint de aandrijving de auto daadwerkelijk in beweging te brengen.
Gevonden op http://auto-en-vervoer.infonu.nl/auto/14084-het-autowoordenboek-autotermen-

Aangrijpingspunt

Het aangrijpingspunt van een kracht of resultante van krachten is het punt waarop de kracht of resultante zijn werking uitoefent. Als de aangrijpingspunten van verschillende krachten die aangrijpen op hetzelfde voorwerp niet samenvallen, kan een koppel ontstaan. Het meetkundige begrip vectorbundel levert een precies model voor vectoren met een aan...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aangrijpingspunt

Aangrijpingspunt

dit punt heet ook wel de insertie of inplanting. Het is dat deel van de spier, waarvan het peesvormig uiteinde is vastgehecht aan een bot van het skelet, dat bij spiercontractie in beweging wordt gebracht. Zie voor meer info spieren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Aangrijpingspunt

Polya heeft een belangrijke suggestie gedaan om het beginpunt te vinden van een oplossingspad. Als je een probleem hebt, zei hij, stel je dan eerst voor, hoe de uiteindelijke oplossing eruit ziet. Daarna kijk je welke stap daaraan vooraf gaat: wat is de directe voorwaarde om het probleem op te lossen? Daarna kijk je wat nodig is om die directe voor...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Aangrijpingspunt

[Natuurkunde] De plaats waar kracht wordt uitgeoefend
Gevonden op https://quizlet.com/100219822/natuurkunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.