Zoek op

zwaartepunt

Ook: massamiddelpunt. Het punt in een vast lichaam waaraan men het kan ophangen zonder dat het gaat draaien. Volgens de mechanica is het effect van een kracht op een lichaam gelijk aan dat van dezelfde kracht werkend op de totale massa van het lichaam geconcentreerd in het zwaartepunt. Wanneer iemand stilstaat, neemt hij van nature een zodanige hou...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

zwaartepunt

zwaartepunt zelfst.naamw. natuurkunde het punt ten opzichte waarvan de massa van dat object in evenwicht is    Voorbeeld: `Het zwaartepunt van een potlood ligt ongeveer in het midden. `   Voorbeeld: `wanneer op een lichaam een stelsel krachten werkzaam is, zal dat lichaam zic...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/zwaartepunt

ZWAARTEPUNT

1) Aangrijpingspunt van gewicht van lichaam 2) Aangrijpingspunt van het gewicht van een lichaam 3) Accent 4) Belangrijkste deel 5) Gewicht 6) Hoofdzaak 7) Klemtoon 8) Meetkundig term 9) Meetkundige term 10) Nadruk 11) Zwaargewicht
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ZWAARTEPUNT/1

Zwaartepunt

Het zwaartepunt is een belangrijke term in autoland. Het zwaartepunt is het punt van de auto waaromheen alle massa gelijk is verdeeld. Dit staat dus niet gelijk aan het middelpunt. Autofabrikanten proberen het zwaartepunt van de auto zo ver mogelijk naar beneden te krijgen. Hoe dichter het zwaartepunt van de auto bij het wegdek ligt, hoe beter het ...
Gevonden op http://auto-en-vervoer.infonu.nl/auto/14084-het-autowoordenboek-autotermen-

Zwaartepunt

Het zwaartepunt van een object is het punt ten opzichte waarvan de massa van dat object in evenwicht is. In dit punt wordt in de natuurkunde de zwaartekracht gedacht aan te grijpen, als zij wordt voorgesteld als een puntlast. De termen gewichtszwaartepunt en massazwaartepunt worden soms gebruikt om deze definitie te onderscheiden van die van het g...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwaartepunt

zwaartepunt

Punt binnen of buiten een object, waaromheen alle delen van het object elkaar in evenwicht houden.
Categorie: Kenmerken en Eigenschappen > fysische eigenschappen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Zwaartepunt

Het punt van de wagen waar de krachten, veroorzaakt door de gewichtsverdeling, doorheen werken.
Gevonden op http://www.f1-club.be/informatie/lexicon.php

zwaartepunt

iets wat erg belangrijk is vb: het zwaartepunt in de discussie lag bij de fraude die gepleegd was Synoniem: hoofdzaak Tegenstelling: bijzaak
het punt waaromheen de zwaarte overal hetzelfde is vb: het voorwerp valt met zijn zwaartepunt naar beneden
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=zwaartepunt

Zwaartepunt

[Natuurkunde] Altijd in het midden van een mens, dier of voorwerp
Gevonden op https://quizlet.com/98849395/natuurkunde-hfst-1-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.