Zoek op

aanslagbiljet

fiscaal recht: document uitgaande van de belastingadministratie waardoor de belastingplichtige in kennis gesteld wordt van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=aanslagbiljet

aanslagbiljet

het aanslagbiljet zelfst.naamw.Uitspraak:   ['anslɑxbɪljɛt] Verbuigingen:   aanslagbiljet|ten (meerv.) officieel docuemnt waarop staat hoeveel belasting je moet betalen © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'aanslagbiljet' komt voor in de ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/aanslagbiljet

AANSLAGBILJET

1) Aanslag
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AANSLAGBILJET/1

aanslagbiljet

Syn.: kohier Def.: biljet waarop een of meer aanslagen bekend gemaakt worden aan een belastingplichtige Toelichting: De verschillende aanslagen (aanslagregels) op een biljet kunnen in principe betrekking hebben op verschillende belastingsoorten.Gekoppelde rollen subject zijn belastingplichtige en gemachtigde.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Aanslagbiljet

Een bevelschrift tot betaling van belasting.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.