Zoek op

adventisme

adventisme zelfst.naamw. religie in 1831 door W. Miller gesticht protestants-christelijk kerkgenootschap, waarin de spoedige wederkomst van Christus centraal staat Bron: WikiWoordenboek. Spellingadventisme' komt niet voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en de spelling...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/adventisme

Adventisme

Adventisme is een christelijke stroming die in de negentiende eeuw ontstond, tegen de achtergrond van de Second Great Awakening revival in de Verenigde Staten en valt binnen de grotere beweging die Restaurationisme wordt genoemd. De term adventist verwijst gewoonlijk naar iemand die gelooft in de Tweede Advent van Jezus (vaak Wederkomst genoemd), ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Adventisme
Geen exacte overeenkomst gevonden.