Zoek op

erfenis

erfrecht: vermogen, goederen en schulden op het moment van overlijden. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=erfenis

erfenis

erfrecht: vermogen, goederen en schulden op het moment van overlijden. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/erfenis

erfenis

de erfenis zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈɛrfənɪs] Verbuigingen:   erfenis|sen (meerv.) bezit dat iemand na zijn dood nalaat Voorbeeld:   `de erfenis aanvaarden`Synoniem:   nalatenschap de erfenis verdelen onder de erfgenamen  (het be...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/erfenis

ERFENIS

1) Aansterving 2) Bepaalde som geld 3) Boedel 4) Deel 5) Erfboedel 6) Erfdeel 7) Erfgoed 8) Erflating 9) Legaat 10) Nalatenis 11) Nalatenschap 12) Successie 13) Vererving 14) Versterf 15) Wat een overledene nalaat of wat men van hem erft 16) Wat geërfd wordt
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ERFENIS/1

Erfenis

Het geheel van bezittingen én schulden die een overleden persoon achterlaat.
Gevonden op http://erfrechtadvocaat.nu/begrippen-lijst-erfrecht/

Erfenis

[boek] - Erfenis is het vierde en laatste boek in de epische fantasyserie Het Erfgoed van de Amerikaanse schrijver Christopher Paolini. Erfenis is het vervolg op Eragon, Oudste en Brisingr. Het Erfgoed was oorspronkelijk bedoeld als een trilogie, maar in 2007 besliste Paolini dat de verhaallijnen te complex en uitgebreid wa...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Erfenis_(boek)

erfenis

wat men erft
Jaar van herkomst: 1399 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Erfenis

De wet zegt dat, als er geen testament bestaat, het vermogen van de overledene gaat naar door de wet aangewezen familieleden. Daarbij wordt een bepaald systeem gehanteerd dat er ruwweg als volgt uit ziet.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977

Erfenis

Het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn of haar overlijden achterlaat
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11062

Erfenis

Het totaal aan bezittingen en geld dat een overledene naliet, waarin in principe alleen de zonen deelden. De eerstgeboren zoon had bijzondere rechten en plichten en kreeg een dubbel deel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11071

erfenis

wat men erft (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/erfenis

erfenis

, het erven, wat een overledene nalaat of wat men van hem erft.
Gevonden op http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/ency/encye.htm

Erfenis

De erfenis bevat alles wat er bij overlijden van iemand (de erflater)aan goederen en schulden aanwezig is. Bijvoorbeeld bezittingen zoals het huis, de auto, de inboedel, de banktegoeden. Maar dus ook de schulden zoals de hypotheek en de schuld van een creditcard of de schuld aan de belastingen. En natuurlijk de begrafenis- of crematiekosten. Een an...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/erfenis/
Geen exacte overeenkomst gevonden.