Zoek op

AFKOPPELEN

1) Loskoppelen 2) Losmaken
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AFKOPPELEN/1

Afkoppelen

Afkoppelen is het aanpassen van hemelwater afvoer (HWA) leidingen waardoor deze niet langer op het vuilwater riool lozen. Op de meeste plaatsen in Nederland ligt nu nog een gemengd rioolstelsel in de straat, waar zowel hemelwater als afvalwater in terecht komt. Door dit buizenstelsel wordt het water meteen afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsins...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Afkoppelen

afkoppelen

1> in de duwvaart: de verbinding tussen duwbak, duwboot, duwschip en één of meer andere duwbakken verbreken. 2> bij gekoppeld varen of slepen: de schepen losmaken
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=a

Afkoppelen

Afkoppelen van verharding van het rioolstelsel. Doel is om schoon hemelwater niet langer via een gemengd rioolstelsel naar de zuivering te voeren, maar dit hemelwater te gebruiken (bijvoorbeeld als huishoudwater) of ter plekke te infiltreren of naar oppervlaktewater te voeren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10624

afkoppelen

Def.: het regenwater van verhard oppervlak infiltreren in de bodem of geleiden naar watergangen in plaats van op de riolering. Toelichting: Hiermee voorkomen we dat relatief schoon regenwater onnodig naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.