Zoek op

afschrijving

belastingrecht: ambtshalve kwijtschelding van belasting indien de belastingplichtige niet of nauwelijks de belasting kan ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/afschrijving

afschrijving

ondernemingsrecht: afboeking van een bepaald bedrag per tijdseenheid, bijv. per jaar, van de aanschafkosten van een (groot) ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/afschrijving

afschrijving

De waardevermindering van het kapitaal van een onderneming. Kapitaalgoederen verouderen zowel in technische als - voor de afschrijving bepalend - in economische zin. De vervanging wordt vaak gefinancierd uit jaarlijks gespaarde geldbedragen ter grootte van de waardedaling.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/afschrijving

afschrijving

afschrijving zelfst.naamw. financieel een jaarlijks afgeboekt bedrag op een begroting om in rekening te brengen dat sommige goederen een beperkte levensduur beziten    Voorbeeld: `De afschrijving daarvan is over vijf jaar gespreid. `financieel een mededeling dat een bedrag op een reken...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/afschrijving

Afschrijving

Afschrijven is het boekhoudkundig verwerken van de waardevermindering van kapitaalgoederen. Voorbeeld afschrijving Als er een nieuwe bedrijfsauto is gekocht met een waarde van ⿬10.000,- en de eigenaar wil over vijf jaar een nieuwe auto kopen. Dan wordt er elk jaar ⿬2.000,- in de boekhouding afgeschreven, zodat de bedrijfsauto over vijf jaar boe...
Gevonden op https://www.finler.nl/afschrijving/

afschrijving

(ITIL Servicestrategie) De mate van waardevermindering van een bedrijfsmiddel tijdens zijn levenscyclus. Gebaseerd op slijtage, verbruik of andere vermindering van de economische waarde.
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

Afschrijving

Een afschrijving in bedrijfseconomische zin is het in de boekhouding tot uitdrukking brengen van de waardedaling van een bedrijfsmiddel over een bepaalde periode. Er wordt steeds afschrijving toegepast om de slijtage door het gebruik tot uitdrukking te brengen. == Achtergrond == Deze afschrijving vormt een kostenpost in de winst-en-verliesrekening...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Afschrijving

afschrijving

• [financieel] een jaarlijks afgeboekt bedrag op een begroting om in rekening te brengen dat sommige goederen een beperkte levensduur beziten. • [financieel] een mededeling dat een bedrag op een rekening verrekend is.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/afschrijving

afschrijving

waardevermindering van duurzame kapitaalgoederen
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Afschrijving

Boekhoudkundige benadering van de waardevermindering van bedrijfsbezittingen. Afschrijving geschiedt onder meer door: veroudering van objecten en-of voorraad, oninbaarheid van vorderingen, prijsdalingen of onherstelbare-onverzekerde schade. De meest gebruikte afschrijvingsmethode zijn: lineair en annuïtair.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10269

Afschrijving

Waardevermindering van het voertuig: Afschrijving = Aanschafprijs - Restwaarde Boekhoudkundige benadering van de waardevermindering van bedrijfsbezittingen. Afschrijving geschiedt onder meer door: veroudering van objecten en-of voorraad, oninbaarheid van vorderingen, prijsdalingen of onherstelbare-onverzekerde schade. De meest gebruikte afschrijvin...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10774

afschrijving

Def.: boekhoudkundig middel om de economische waarde van een kapitaal goed te beschrijven. Toelichting: Bijvoorbeeld een water project
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

afschrijving

Def.: procedure van een organisatie of bedrijf om fondsen apart te zetten voor de vervanging van kapitale goederen zodra deze verouderd raken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Afschrijving

Bij de productie van goederen en diensten worden onder andere vaste kapitaalgoederen gebruikt zoals machines, fabrieken en kantoren. In de loop van de tijd slijten deze kapitaalgoederen. Machines raken op omdat de onderdelen versleten raken.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/afschrijving

Afschrijving

Geregistreerde en systematische daling in de waarde van een vast kapitaalgoed [euro] (vergelijk: afstand). Som van de geregistreerde waardedalingen van een groep vaste activa op de balans [euro]. Afschrijving vindt plaats tot de waarde is gedaald tot de residuwaarde aan het eind van de economische levensduur. Buitengebruikstelling van een vast ka.....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Afschrijving

(1) 1) Geregistreerde en systematische daling in de waarde van een vast kapitaalgoed [euro] (vergelijk: afstand).
2) Som van de geregistreerde waardedalingen van een groep vaste activa op de balans [euro]. Afschrijving vindt plaats tot de waarde is gedaald tot de residuwaarde aan het eind van de economische levensduur.
3) Buitengebruikstellin...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Afschrijving

(2) De boekhoudkundige vermindering van de waarde van een bedrijfsmiddel, waarbij tot uitdrukking wordt gebracht de mate waarin in een jaar de gebruikswaarde van dat bedrijfsmiddel is verminderd.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Afschrijving

Afschrijving is de boekhoudkundige term voor de waardevermindering van de bedrijfsbezittingen. Afschrijving ontstaat onder andere door veroudering van voorraad en-of objecten, prijsdalingen, onherstelbare of onverzekerde schade of ten slotte door oninbaarheid van vorderingen. Boekhoudkundig zijn de meest gebruikte afschrijvingsmethoden lineair en a...
Gevonden op http://www.vwpcarrent.nl/informatie/shortlease-begrippen.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.