Zoek op

alliteratie

Ook: stafrijm, beginrijm. Poëtische rijmvorm door gelijke beginklanken: 'Leentje leerde Lotje lopen'. Staat tegenover assonantie (klinkerrijm): rijm door gelijke klinkers, bijvoorbeeld 'roofvogels vlogen hoog boven de grootse loofbomen'. Oudgermaanse gedichten rijmden niet, maar allitereerden.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/taal-begrippen-en-termen/alliteratie

alliteratie

de alliteratie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɑlitə'ra(t)si] Verbuigingen:   alliteratie|s (meerv.) (van twee of meer woorden) gelijkheid van de medeklinkers aan het begin van de beklemtoonde lettergreep literatuur Voorbeeld:   `Voorbeelden van allitera...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/alliteratie

ALLITERATIE

1) Beginletterrijm 2) Beginrijm 3) Gelijkheid van beginklank van woorden 4) Gelijkheid van de beginklank 5) Letterrijm 6) Rijmsoort 7) Stafrijm 8) Stijlfiguur
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ALLITERATIE/1

Alliteratie

De stafrijm; herhaling van de beginklank van geaccentueerde lettergrepen; opeenvolgende zinnen of alinea`s met logisch op elkaar volgende getallen Het heeft dikwijls een sterk ritmisch effect, zoals in het volgende citaat van Gossaert: Hoe loodzwaar woog de last van `t lage wolkenhangen of het voorbeeld van Gezelle: Geteld, nu tokt zijn taalgetik D...
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_a.htm

Alliteratie

Van alliteratie, ook stafrijm of letterrijm genoemd, spreekt men bij gelijkheid van de beginmedeklinkers van twee of meerdere beklemtoonde lettergrepen of woorden binnen een uitdrukking, prozazin of vers. Soms spreekt men van alliteratie in geval van gelijkheid van beklemtoonde beginklinkers. Alliteratie is een vorm van rijm. Alliteratie wordt ook...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Alliteratie

alliteratie

stafrijm
Jaar van herkomst: 1824 (WEI )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Alliteratie

Let op: Spelling van 1858 (redek.), de letterrijm, gelijke klank van enkele letters
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

alliteratie

beginrijm: de eerste klank(en) van beklemtoonde lettergrepen van woorden die bij elkaar staan rijmen op elkaar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10167

Alliteratie

medeklinkerrijm
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10855

alliteratie

stafrijm (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/alliteratie

Alliteratie

De gelijkheid van beginklank, met name van de beginmedeklinker, op beklemtoonde plaatsen in het vers. Alliteratie wordt ook buiten de poëzie gebruikt. Stafrijm, Germaans rijm en beginrijm zijn synoniemen voor alliteratie. Voorbeelden zijn 'weer en wind', 'met man en muis' en 'lief en leed'. In de reclame maakt men graag gebruik van alliteratie: he...
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/7_Alliteratie.html

Alliteratie

[Literatuur] De beginmedeklinkers van woorden zijn gelijk
Gevonden op https://quizlet.com/22086035/begrippenlijst-literatuur-flash-cards/

alliteratie

[Nederlands] een strafrijm: herhaling van medeklinkers in opeenvolgende woorden
Gevonden op https://quizlet.com/86107140/nederlands-flash-cards/

alliteratie

ook: beginrijm. Rijm waarbij de klankovereenkomst aan het begin van de woorden zit:
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.