Zoek op

beginrijm

Term uit de prosodie ter aanduiding van die vorm van medeklinkerrijm die bestaat uit herhaling van medeklinkers aan het begin van opeenvolgende of dicht bij elkaar staande woorden, bijv.
 Een schelle schicht schoot schichtig ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

beginrijm

zie: alliteratie: Rijm waarbij de klankovereenkomst aan het begin van de woorden zit:
En kranten waaien weg en zijn verouderd,
de dagen korten, nachten worden kouder,
maar over 't water komt zijn kleine stem.
(Ed. Hoornik)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

Beginrijm

Gelijkheid van de beginklank van meestal beklemtoonde lettergrepen van al of niet direct opeenvolgende woorden. Ook rijm van de beginwoorden. Alliteratie, stafrijm en Germaans rijm zijn synoniemen voor beginrijm.
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/16_Beginrijm.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.