Zoek op

ALLUSIE

1) Toespeling 2) Zinspeling
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ALLUSIE/1

Allusie

Een zinspeling; een toespeling op als bekend veronderstelde personen, gebeurtenissen, situaties of teksten. Een vorm van verband tussen verschillende teksten door verwijzingen in een tekst naar een andere tekst.
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_a.htm

Allusie

Een allusie, toespeling of zinspeling is een stijlfiguur waarbij naar een algemeen feit, een bekende persoon, een bekende gebeurtenis, een bekende tekst enz. wordt verwezen, met gebruikmaking van indirecte verwijzingen, woordspelingen etc, of (in het geval van aposiopesis) door naar het genoemde toe te werken maar het niet expliciet te noemen. Het...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Allusie

allusie

zinspeling
Jaar van herkomst: 1654 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

allusie

een bepaalde stijlfiguur ; zinnen, woordgroepen, namen in een tekst verwijzen naar bekende (passages uit) andere teksten of naar bekende figuren en-of gebeurtenissen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10167

allusie

toespeling; zinspeling Ruimere term: artistieke middelen
Categorie: Abstracte Begrippen > artistieke middelen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

allusie

zinspeling (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/allusie

allusie

toespeling. Al dan niet verhulde verwijzing naar een andere tekst. Zo verwijzen Jacques Perk en Hugo Claus hieronder naar het ‘Onze Vader’, maar beiden stellen het gebed wel in dienst van iets anders:
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.