Zoek op

ANAPEST

1) De omgekeerde dactylus 2) Dichtmaat 3) Dichttrant 4) Drielettergrepige versvoet 5) Versmaat 6) Versvoet 7) Versvoet die bestaat uit twee onbeklemtoonde lettergrepen gevolgd door een beklemtoonde
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ANAPEST/1

Anapest

Anapest is als woord metrisch gezien een anapest. Dit vormt een ezelsbruggetje om deze versvoet te onthouden. ==Voorbeeld== Kan het zijn dat de lier, die sinds lang niet meer ruiste, die sinds lang tot geen harten in dichtmuziek sprak, weer opeens van verrukking en hemellust bruiste, en in stromende galmen het stilzwijgen brak? Uit: Vijf en Twinti...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Anapest

anapest

Term uit de prosodie ter aanduiding van een versvoet bestaande uit twee dalingen gevolgd door een heffing, bijv. ânâpést. In dichtvorm:
 Kân hêt zíjn, dât eên spránk vân dên vórîgên gloéd
 ( D.J. van Lennep. Verhandel...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

anapest

versvoet
Jaar van herkomst: 1821 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

anapest

versvoet van achtereenvolgens twee onbeklemtoonde lettergrepen en één beklemtoonde lettergreep.
Als de dóód aan het éind mijn bestáán heeft geknákt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

anapest

versvoet (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/anapest

Anapest

Deze versvoet bestaat uit twee onbeklemtoonde lettergrepen gevolgd door een beklemtoonde. Bijvoorbeeld : in-der-daad De term zelf is ook een anapest! (---)
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/9_Anapest.html

anapest

versvoet van achtereenvolgens twee onbeklemtoonde lettergrepen en één beklemtoonde lettergreep.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.