Zoek op

apocope

apocope zelfst.naamw. een stijlfiguur waarbij de laatste lettergreep van een woord wordt weggelaten. Dit wordt vooral in de poëzie toegepast, om een goed ritme of rijm te krijgen Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'apocope' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van d...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/apocope

APOCOPE

1) Afkapping van een letter 2) Grammatische figuur 3) Stijlfiguur 4) Taalkundige term 5) Weglating van een letter of lettergreep aan het einde van een woord 6) Weglating van een spraakklank 7) Weglating van letters of woorden 8) Wegval van de laatste letter 9) Wegvallen van lettergreep aan woordeinde 10) Wegvallen van letters aan het einde van een ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/APOCOPE/1

Apocope

Het weglaten van een klank aan het einde van een woord Gebruikt als stijlmiddel is het een vorm van detractie Afgeleid van het Griekse kôpto (stoten). Bijvoorbeeld: `mijne` en `mijn`. Vergelijk met afaeresis, elisie en syncope
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_a.htm

Apocope

Apocope of abissio is het verschijnsel dat de laatste lettergreep van een woord wordt weggelaten, als een soort versterkte vorm van elisie. De apocope als stijlfiguur wordt in de poëzie veel toegepast, teneinde een goed ritme, rijm en-of metrum te krijgen. Het weggelaten deel wordt aangegeven met een apostrof (`) of een circumflex (^). ==Voorbee....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Apocope

apocope

•een stijlfiguur waarbij de laatste lettergreep van een woord wordt weggelaten. Dit wordt vooral in de poëzie toegepast, om een goed ritme of rijm te krijgen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/apocope

apocope

wegval van een eindletter(greep)
Jaar van herkomst: 1550 (WNT Suppl )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Apocopè

Let op: Spelling van 1858 afkapping, op het einde van een woord of lettergreep
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

apocope

Uit de woordenlijst van de uitspraak; het weglaten van een klank aan het woordeinde. schwa-apocope het weglaten van een eind-schwa (bv. zonne > zon).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11149

apocope

wegval van een eindletter greep (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/apocope
Geen exacte overeenkomst gevonden.