Zoek op

Aquaflow

Aquaflow is een merknaam en wegenbouwkundig systeem om regenwater te bergen, zuiveren en vertraagd af te voeren. Dit systeem wordt ook wel aangeduid als de waterbergende weg. ==Geschiedenis== Het concept is ontwikkeld in Engeland in 1995 door Peter Hart van Formpave LTD, die het na zijn pensioen in 2006 heeft verkocht. In 2001 vond de waterbergend...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aquaflow

aquaflow

Def.: een concept van duurzaam waterbeheer om hemelwater in waterdoorlatende straatvlakken te bergen, te zuiveren, te infiltreren, vertraagd af te voeren of te hergebruiken. Toelichting: Bij aquaflow wordt onder de doorlatende bestrating (10 cm) een vlijlaag (5cm) en geotextiel aangebracht. Daaronder wordt speciale wegfundatie (grof g...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.