Zoek op

arbeidsethos

arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling: is de opvatting dat men pas een volwaardig lid van de samenleving is als men ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=arbeidsethos

arbeidsethos

het arbeidsethos zelfst.naamw.Uitspraak:   ['ɑrbɛitsetɔs] houding ten opzichte van je werk Voorbeeld:   `Autochtonen geven blijk van een hoger arbeidsethos.` 'arbeidsethos' komt voor in de Woordenlijst ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/arbeidsethos

Arbeidsethos

Arbeidsethos is de vanuit een persoonlijke ethiek voortspruitende wil om te werken. Het geeft aan met hoeveel inzet iemand de taken, waarvoor iemand verantwoordelijk is, uitvoert. Het arbeidsethos kan per mens, per bedrijf en per functie verschillen. Arbeidsethos is niet goed te meten; er bestaat geen eenheid van arbeidsethos. Er zijn wel onderzoe...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeidsethos

Arbeidsethos

Normen en waarden die verbonden worden aan het (betaalde) werk.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

arbeidsethos

is de opvatting dat men pas een volwaardig lid van de samenleving is als men betaald werk heeft.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/registe1.htm#calculatiekartel

arbeidsethos

is de opvatting dat men pas een volwaardig lid van de samenleving is als men betaald werk heeft.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Arbeidsethos

[Maatschappijwetenschappen] Het belang dat mensen aan arbeid hechten
Gevonden op https://quizlet.com/102762927/maatschappijwetenschappen-h1-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.