Zoek op

arbeidsvoorwaarden

algemeen: bijzondere bepalingen van een arbeidsovereenkomst, meestal neergelegd in een CAO. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=arbeidsvoorwaarden

arbeidsvoorwaarden

arbeidsrecht: bijzondere bepalingen van een arbeidsovereenkomst. In veel sectoren zijn de ~ neergelegd in een cao; geheel ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/arbeidsvoorwaarden

arbeidsvoorwaarden

arbeidsvoorwaarden zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈɑrbɛitsforwardə(n)] eisen aan de werkomstandigheden (zoals loon, werktijden enz.) Voorbeeld:   `gunstige arbeidsvoorwaarden`primaire arbeidsvoorwaarden  (voorwaarden die met het loon te maken hebben)secundaire ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Het geheel van door de werkgever en werknemer overeengekomen voorwaarden die men in acht neemt bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, hetzij individueel, hetzij collectief. Deze voorwaarden zijn bij wet geregeld bij een collectieve arbeidsovereenkomst of bij een arbeidsreglement. Uit de arbeidsovereenkomst vloeien rechten en verplichtingen vo...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=80

Arbeidsvoorwaarden

De rechtsregels, afspraken en het beloningsbeleid die gelden in de arbeidsrelatie tussen een werknemer en een werkgever. Zij komen individueel of collectief tot stand, maar mogen in principe niet in negatieve zin afwijken van hetgeen door de wetgever in het arbeidsrecht is bepaald. Zie ook Primaire arbeidsvoorwaarden en Secundaire arbeidsvoorwaarde...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Arbeidsvoorwaarden

De in acht te nemen voorwaarden bij overeenkomsten. Deze juridisch afdwingbare afspraken over bijvoorbeeld loon, werktijden, vakantie en tal van andere zaken zijn te vinden in de individuele en de collectieve arbeidsovereenkomsten of in een arbeidsvoorwaardenregeling.
Gevonden op http://www.wattedoenbijontslag.nl/arbeid_woordenlijst/

Arbeidsvoorwaarden

[Maatschappijleer] Alle zaken die in je arbeidscontract staan.
Gevonden op https://quizlet.com/120394104/maatschappijleer-werk-3e-klas-bkgt-flash-card

arbeidsvoorwaarden

voorwaarden waaronder werknemers hun arbeid verrichten, vastgelegd in een arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld een cao). Het betreft regelingen inzake onder andere salaris, werktijden, vakantie, reiskostenvergoeding, scholing, verlof, kinderopvang, enz Gebruikt voor: secundaire arbeidsvoorwaarden Meer specifiek: aanstelling arbeidstijden ontslag socia...
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/6782
Geen exacte overeenkomst gevonden.