Zoek op

Subject

het thema van een fuga.
Gevonden op http://www.kunstbus.nl/muziek/subject.html

Subject

Let op: Spelling van 1858 sujet, Fr., subjectum, Lat., (taalk.) het onderwerp; de handelende persoon; de zaak of persoon, waarvan iets gezegd, bevestigd of ontkend wordt; het grondwezen, grondbegrip. Subjectie, onderwerping; ook zelfondervraging (in de redek.). Subjectief, onderwerpelijk, in tegenstelli...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Subject

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), onderwerp; [in de taalkunde of spraakkunst] ) eerste naamval of geval.
~IE, v. [geen meervoud] onderwerping.
~IEF, [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] den persoon betreffende; innerlijk (in [tegenstelling] van objectief, uiterlijk, van buiten in).
~IVITEIT, v. [geen meervoud] onderwerp...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0022.htm

subject

deel van de zin dat aangeeft wie de handeling uitvoert vb: het subject in 'de poes krabt' is 'de poes'. Synoniem: onderwerp
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=subject

subject

Syn.: Rechtspersoon ; relatie Def.: een natuurlijk dan wel niet-natuurlijk persoon waarvan het waterschap gegevens bewaart Toelichting: Een niet-natuurlijk persoon (bedrijf) kan een relatie hebben naar een natuurlijk persoon via rol subject (contact persoon). Rollen adres zijn woon-, werk- of postadres
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Subject

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Subject``] Zie Operatiën
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0020.htm

subject

Letterlijk datgene wat aan iets anders ten grondslag ligt. In de taalkunde is het datgene waaraan een predikaat wordt toegeschreven. In de psychologie en de kennistheorie betekent het het ik voor zover het zich tegenover iets anders - het niet-ik of het object - geplaatst ziet.
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=3911

Subject

Het thema van een fuga
Gevonden op http://www.hoorn.be/muziektermen.htm

Subject

[filosofie] - Subject (van het Latijnse subicere, subiectum, als vertaling van het Griekse hupokeimenon of hypokeimenon) betekent letterlijk het ondergeworpene, het onderliggende. Door Aristoteles kwam het begrip in gebruik in de zin van substantie, dat is de wezenskern van het ding, datgene wat blijft bestaan onder wissele...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Subject_(filosofie)

Subject

cord.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

subject

onderwerp (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/subject

subject

het subject zelfst.naamw.Uitspraak:   ['sʏpjɛkt] Verbuigingen:   subject|en (meerv.) onderwerp van de zin taalkunde Voorbeeld:   `In 'Martijn gaat naar de disco' is Martijn het subject.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'subject
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/subject

subject

onderwerp
Jaar van herkomst: 1671 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

SUBJECT

1) Handelend persoon 2) Het beschouwende ik 3) Onderdaan 4) Onderwerp 5) Onderwerp van een gesprek 6) Onderworpen 7) Persoon 8) Taalkundige term 9) Thema
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SUBJECT/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.