Zoek op

Aristoteles

(384-322 v.Chr.) Griekse filosoof, met Plato, wiens leerling en tegenvoeter hij was, grondlegger van de westerse filosofie, opvoeder van Alexander de Grote, stichter van de peripatetische school te Athene. In 323 werd hij, net als Plato, van 'goddeloosheid' beticht, waarna hij naar Chalkis vluchtte. Hij was behalve een groot denker een groot observ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/filosofie/aristoteles

ARISTOTELES

1) Atheens wijsgeer 2) Filosoof 3) Grieks filosoof 4) Griekse filosoof 5) Griekse wijsgeer 6) Leerling van plato 7) Stagiriet 8) Wijsgeer (oudheid) 9) Wijsgeer uit de oudheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ARISTOTELES/1

Aristoteles

(384-322 v. Chr.) Aristoteles was een Griekse filosoof die ook wel de meest universele filosoof van de oudheid wordt genoemd. Een beknopte biografie van de denker.
Gevonden op http://historiek.net/aristoteles-universele-filosoof-oudheid/65153

Aristoteles

Aristoteles (384-322 vChr.) was een wetenschapper met een brede belangstelling zoals biologie, logica, metafysica, politiek en ethiek. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van verschillende wetenschappen. Wijsgegeerte, cultuur en politiek zijn sterk beïnvloed door zijn denken. Uitgebreide informatie is te vinden op de filosofi...
Gevonden op http://members.ziggo.nl/e.de.ruiter/ABC1.html

Aristoteles

Aristoteles Geboren Stageira, 384 v.Chr. Overleden Chalkis, 322 v.Chr. Land Macedonië Functie Filosoof Oriënterende gegevens Stroming Antieke filosofie Beïnvloed door Socrates, Plato Beïnvloedde De hele westerse filosofie Portaal Filosofie Aristoteles (rechts) met Plato (links), een detail uit de De Atheense school een fresco van Raf...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aristoteles

Aristoteles

Aristoteles (Grieks: Ἀριστοτέλης, Aristotélēs) (Stageira, 384 v.Chr. - Chalkis, 322 v.Chr.) was een Grieks filosoof die met Socrates en Plato wordt beschouwd als een van de invloedrijkste klassieke filosofen in de westerse traditie. Hij was lid van Plato`s filosofische Akademeia en diens invloed is dan ook aanwezig in Aristoteles` .....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aristoteles

Aristoteles

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. lantaarn van -, lichaamsdeel (aan den bek) der zeeëgels.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

Aristoteles

Grieks filosoof (384-322 v. Chr.) Geocentrisch wereldbeeld: De aarde, het ondermaanse, wordt omgeven door de hemelse sferen, van binnen naar buiten: maan, mercurius, venus, zon, mars, jupiter, saturnus en de sterrensfeer. Deze sferen wentelen om de aarde en hebben een goddelijke natuur.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10671

Aristoteles

Aristoteles (384-322 v.Chr.) was een Griekse wijsgeer en gold in zijn tijd als de grootste geleerde ter wereld. Hij streefde naar universele kennis. In tegenstelling tot zijn leermeester Plato leerde hij dat alle kennis verworven wordt via de zintuigen. Daarom besteedde hij veel aandacht aan de waarneming der dingen. Aristoteles is de grondlegger v...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10692

Aristoteles

INLEIDING IN DE BIOLOGIE > NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - was van mening dat allerlei levenloze materialen en dode organismen sluimerende levenskrachten hadden. Als de omstandigheden gunstig waren, zouden deze levenskrachten tot ontwaken komen en zou er leven ontstaan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10725

Aristoteles

384-322v.c.Leerling van Plato en beschouwd als de eerste grote systematicus van de wijsbegeerte. Hij had een grote invloed op het filosofie-onderwijs in de Oudheid en de Middeleeuwen. Aristoteles is van de overtuiging dat vormen enkel in de dingen zelf bestaan wat gepaard gaat met een geringer vertrouwen in de strikt wiskundige methode. Hij is van ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11134

Aristoteles

Aristoteles (384-322 voor Christus) was een Griekse filosoof. Hij was de voornaamste leerling van Plato en verdiepte zich in het 'zijn'; hij probeerde logische orde te scheppen in de chaos van het bestaan. Aristoteles werd geboren in Noord-Griekenland. Hij ging op zijn 17e naar de Academie van Plato om daar te studeren. Na twintig jaar verbonden te...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Aristoteles

Aristoteles

Aristoteles (384-322 v.c.). Filosoof.
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/aristoteles.html

Aristoteles

Aristoteles was de eerste die de beginselen van de retorica systematisch heeft uitgewerkt. Hij verstaat onder retorica de vaardigheid om geschikte overtuigingsmiddelen te vinden en in een redevoering te gebruiken. Aristoteles onderscheidt drie typen: toespraken: het juridische genre, het politieke genre en het ceremoniële genre (gelegenheidstoespr...
Gevonden op http://www.let.rug.nl/~redeker/courses/orientatie/glossarium.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.