Zoek op

armoede

algemeen: Hiervan is niet zonder meer een overal geldende definitie te geven. Wordt armoede gelijk gesteld aan een (te) ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=armoede

armoede

de armoede zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [ˈɑrmudə] situatie dat iemand te weinig heeft om van te leven Voorbeelden:   `in armoede leven`, `armoede lijden`, `schrijnende/bittere armoede`Antoniem:   rijkdom © Kernerman Dictionaries. SpellingCorre...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/armoede

ARMOEDE

1) Afwezigheid van geld 2) Armoe 3) Behoefte 4) Behoeftige omstandigheden 5) Behoeftige toestand 6) Behoeftigheid 7) Dalles 8) Ellende 9) Financieel gebrek 10) Gebrek 11) Gebrek aan geld 12) Geldgebrek 13) Gemis 14) Gering bezit 15) Haveloos bezit 16) Kaalheid 17) Kommer 18) Krot 19) Marode 20) Merode 21) Naaktheid 22) Nood 23) Nooddruft 24) Nooddr...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ARMOEDE/1

Armoede

Armoede is volgens de definitie van de Verenigde Naties het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Zij ontstaat wanneer een persoon of een groep mensen onvoldoende betaal- en-of ruilmiddelen heeft om in de primaire levensbehoeften te kunnen voorzien. De bestaansmiddelen hiervoor zijn wel aanwezig, maar ze kunnen als gevolg van schaarst...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Armoede

armoede

•de toestand waarin iemand leeft die zeer weinig middelen voor zijn levensonderhoud heeft.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/armoede

Armoede

De belangrijkste indicator voor armoede is het inkomen dat een huishouden kan besteden. Het CBS hanteert als maatstaven de lage-inkomensgrens en het sociaal minimum.
Omdat inkomen niet de enige indicator is voor armoede, worden ook aanvullende indicatoren gebruikt voor de beschrijving ervan. Het betreft de verblijfsduur onder de inkomensgrens, d...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=2145

Armoede

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] nooddruftigheid; mijn armoedje, het weinige dat ik bezit.
*...DIG, [bijvoegelijk naamwoord] (-er, -st). -LIJK, [bijwoord]
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

armoede

gebrek
Jaar van herkomst: 901-1000 (WPS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

armoede

De sociaal-economische rechten, zoals die o.m. zijn vastgelegd in het VN-verdrag (EcSoCu), beogen mensen tegen armoede en de gevolgen daarvan te beschermen. Belangrijke internationale organisaties voor de bestrijding van armoede zijn het IMF, de Wereldbank en de wereldvoedselorganisatie FAO. Er is in bijna alle landen sprake van een `feminisering` ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

armoede

behoeftige omstandigheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/armoede

armoede

onvoldoende geld hebben om van te leven vb: veel bijstandsmoeders leven in armoede
het is armoe troef [ze zijn erg arm]
van armoe iets doen [omdat je niets beters kunt bedenken]
bittere armoede [heel erg arm]
stille armoede [waarvoor je niet uit wilt komen]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=armoede

armoede

is een leefsituatie die niet veel beter is dan het fysieke bestaansminimum.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip07.htm

armoede

is een leefsituatie die niet veel beter is dan het fysieke bestaansminimum.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/registe1.htm#calculatiekartel

armoede

is een leefsituatie die niet veel beter is dan het fysieke bestaansminimum.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Armoede

Toestand waarin iemand leeft die zeer weinig te besteden heeft.
Drenthe en armoede lijken twee onafscheidelijke begrippen. Verantwoordelijk daarvoor is het heersende historische beeld van hulpbehoevende veenarbeiders en armoedige kleine keuters op de zandgronden. Dat beeld klopt slechts zeer gedeeltelijk met de historische werkelijkheid. Welisw...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Armoede
Geen exacte overeenkomst gevonden.