Zoek op

Flooding

[psychologie] - Onder flooding of implosion verstaat men de psychotherapie die tracht angsten uit te laten doven door de cliënt aanhoudend bloot te stellen aan waar hij angstig voor is. De therapeut stelt alles in het werk om de cliënt een zo langdurige en heftig mogelijke angst te laten ervaren, net zo lang tot de angst ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Flooding_(psychologie)

flooding

Een manier van routeren, waarbij informatie doorgestuurd wordt naar alle poorten, behalve de poort waardoor de informatie is toegekomen, wat gebeurt bij een hub. Flooding gebeurt ook bij een switch, wanneer voor het bestemmingsadres geen poort gekend is, of bij multicasting en broadcasting.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10433

Flooding

(Iemand overstelpen met berichten in Microsoft's MSN Messenger via een pestprogramma voor MSN Messenger.)
Gevonden op http://www.webwoordenboek.be/verklaring/headers
Geen exacte overeenkomst gevonden.