Zoek op

aselect

Een aselecte keuze uit een verzameling van elementen, zoals ook personen uit een populatie of woorden uit een woordenboek, zodanig gemaakt dat ieder element in die verzameling een precies even grote kans heeft uitgekozen (geselecteerd) te worden. Een steekproef heet aselect als aan deze voorwaarde voldaan is.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/aselect

ASELECT

1) At random 2) Blindelings 3) Niet uitgekozen 4) Willekeur 5) Willekeurig
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ASELECT/1

Aselect

Aselect is een term uit de wiskunde, meer specifiek de statistiek en betekent volkomen bepaald door het toeval. Het betekent dat bij trekking van een element uit een populatie (bijv. verzameling getallen of personen), ieder element in die verzameling evenveel kans maakt te worden getrokken. De uitkomst van een aselecte trekking is daardoor onvoors...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aselect

aselect

niet uitgekozen
Jaar van herkomst: 1975 (WP )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

aselect

niet uitgekozen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/aselect

Aselect

Een keuze op basis van willekeurigheid. Een steekproef is aselect als alle personen uit de totale populatie evenveel kans hebben om voor een marktonderzoek te worden uitgenodigd. De steekproef is select (of: scheef) als bepaalde groepen uit de totale populatie onder- dan wel oververtegenwoordigd zijn.
Gevonden op http://www.multiscope.nl/kennis/begrippen.html

Aselect

Met 'aselect' wordt bedoeld, dat bij de steekproeftrekking ieder individu of iedere eenheid in de populatie dezelfde kans heeft om in de steekproef terecht te komen. We spreken dan van een aselecte steekproef.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.