Zoek op

assessment

het assessment zelfst.naamw.Uitspraak:   [ə'sɛsmənt] Verbuigingen:   assessment|s (meerv.) test om te beoordelen of je geschikt bent voor een functie Voorbeeld:   `Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.` © Kernerman Dictionaries. ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/assessment

ASSESSMENT

1) Beoordeling van geschiktheid 2) Functietoets
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ASSESSMENT/1

Assessment

Een assessment is een beoordelingsprogramma dat sollicitanten of kandidaten moeten doorlopen om voor een bepaalde functie aangenomen te worden of om te bepalen of zij over ontwikkelbare talenten beschikken. Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure van veel grotere bedrijven en van de overheid, en wordt vaak uitbesteed aan gespeci...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Assessment

Assessment

Nederlandsche handelswoorden uit het Engels (1914): bijbetaling op aandeelen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0005.php

assessment

sollicitatieprocedure met praktijkoefeningen
Jaar van herkomst: 1988 (De Coster 1999 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

assessment

een instrument dat wordt ingezet voor toetsing en beoordeling. Het voldoet aan de volgende voorwaarden: 1. kennisconstructie is het uitgangspunt, niet kennisreproductie; 2. zowel basiskennis als het toepassen van kennis en vaardigheden zijn het doel van de meting (kennen en kunnen); 3. er worden authentieke of levensechte situaties gebruikt, bijvoo...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10192

Assessment

Alle manieren waarop personen een taak moeten uitvoeren om informatie te krijgen over eigenschappen van die persoon (denk aan kennis of een competentie), met als doel een uitspraak te doen over die persoon in termen van certificering, plaatsing of diagnose in een formatieve en summatieve context.
Zie ook: PeerAssessment, PerformanceAssessment
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10334

Assessment

Het systematisch verzamelen, ordenen en interpreteren van informatie over een persoon en diens situatie met het oog op een eventuele behandeling. Vast onderdeel van een assessment is het verzamelen van ziektesymptomen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

assessment

sollicitatieprocedure met praktijkoefeningen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/assessment

Assessment

De term `Assessment` wordt gebruikt voor het geïntegreerd aanduiden van de diagnostiek, de begeleiding van de cliënt en zijn begeleiders en het opstellen en evalueren van behandelschema`s.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~ijanmaat/OC/begrip.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.