Zoek op

attributiebeginsel

Europees recht: principe van de bevoegdheidstoedeling aan de Europese Unie door de lidstaten, neergelegd in de toekomstige ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/attributiebeginsel

Attributiebeginsel

Het attributiebeginsel is het zogenaamde beginsel van bevoegdheidstoedeling. Het houdt in dat de Europese Unie niet op mag treden op een terrein waar het geen bevoegdheden heeft. De Europese Unie kent verschillende instellingen die zich bezighouden met verscheidene taken die relevant zijn binnen de Europese grenzen. De instellingen van de Europese ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Attributiebeginsel
Geen exacte overeenkomst gevonden.