Zoek op

baggeren

baggeren werkw. het uitdiepen van een vaargeul door het verwijderen van overtollig sediment van de bodem Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'baggeren' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden eindi...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/baggeren

BAGGEREN

1) Blubberen 2) Diepen 3) Gemodder 4) Modder of slijk ophalen uit het water 5) Modder of slijk ophalen uit water 6) Modder scheppen 7) Modder weghalen 8) Modderen 9) Moeren 10) Opdreggen 11) Ploeteren 12) Prutten 13) Slatten 14) Slijk oppompen 15) Slijk uit water halen 16) Slikken 17) Slobberen 18) Sloten uitdiepen 19) Uitdiepen 20) Waden
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BAGGEREN/1

Baggeren

Baggeren omvat alle werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem. Maar ook landaanwinning en opschonen van het oppervlaktewater. Het woord baggeren komt van bagger, dat is slib dat ontstaat doordat plantenresten, afval, bodemmateriaal en bladeren zich vastzetten op de bodem van vaarwegen. Op den du...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Baggeren

baggeren

• [inerg] het uitdiepen van een vaargeul door het verwijderen van overtollig sediment van de bodem
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/baggeren

baggeren

1> in het algemeen: grond met een zeer hoog gehalte aan water opgraven, opscheppen. 2> de bodem van een water afgraven en het opgegravene naar elders transporteren. 3> met een schip door (te) ondiep water, met zachte bodem, varen
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=b

baggeren

Het uitgraven of leeghalen met een dreg, voornamelijk met het doel een watermassa dieper te maken, maar ook voor het zoeken naar vreemde voorwerpen in een watermassa, of om waterwegen schoon te houden.
Categorie: Procédés en Technieken > subtractieve procédés en technieken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Baggeren

Baggeren Zand en slib worden met de rivieren aangevoerd en omdat bij de monding van een rivier de snelheid van het waterstroom sterk vermindert, hebben de zand en slib gelegenheid om te zinken. Om vaarwegen diep genoeg te houden voor schepen moet dit zand en slib regelmatig van de bodem weggehaald worden. Deze soort werkzaamheden heet baggeren. In ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10517

baggeren

Syn.: uitbaggeren Def.: het gehele proces van ontgraven, transport en storten van materiaal onder water met als doel het verdiepen of winnen van mineralen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Baggeren

Zand en slib worden met de rivieren aangevoerd en omdat bij de monding van een rivier de snelheid van het waterstroom sterk vermindert, hebben de zand en slib gelegenheid om te zinken. Om vaarwegen diep genoeg te houden voor schepen moet dit zand en slib regelmatigvan de bodem weggehaald worden. Deze soort werkzaamheden heet baggeren.
Sleephopp...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000694.ht

Baggeren

Baggeren is het verzetten van grond afkomstig van de rivier- of zeebodem. De vaste grond wordt onder water losgewoeld en als een `baggerspecie` (een vloeibaar mengsel van grond en water) opgezogen, opgeslagen en getransporteerd over water en-of over land. Men baggert bijvoorbeeld om de vaargeulen diep te houden en om zand en grind te winnen.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.