Zoek op

valentie

de valentie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [va'lɛn(t)si] Verbuigingen:   valentie|s (meerv.) 1) aantal univalente atomen waarmee een atoom zich kan binden scheikunde Voorbeelden:   `valentiegetal`, `valentie-elektron`Synoniem:   waardighe...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/valentie

VALENTIE

1) Bindingskracht 2) Chemische verbindingswaarde 3) Verbindingsmogelijkheden van een woord (taalk.) 4) Waardebepaling 5) Waardigheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VALENTIE/1

Valentie

De grammatische waarde, de mogelijkheden van gebruik Men onderscheidt: morfologische valentie (het vermogen van woorden om samenstellingen en afleidingen te vormen) en syntactische valentie (de mogelijkheden om met andere woorden een woordgroep te vormen)
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_v.htm

Valentie

Valentie komt van het Latijn valentia en betekent `waardigheid` (als in `tweewaardigheid`), `plaatsigheid` of `geldigheid`. De betekenis in de taalkunde is afgeleid van die in de natuurwetenschappen: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Valentie

Valentie

[scheikunde] - Met het begrip valentie of waardigheid wordt in de scheikunde het maximale aantal univalente atomen (in wezen waterstof of chloor) aangegeven, dat een chemische binding kan aangaan met een gegeven ander atoom. De binding kan hierbij zowel covalent als ionair van aard zijn. Voor tal van elementen kan het aanta...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Valentie_(scheikunde)

Valentie

Met de term `valentie` wordt het geheel aan verbindingsmogelijkheden van een woord aangeduid. Men onderscheidt morfologische valentie (de mogelijkheden om met een woord afleidingen en samenstellingen te vormen) en syntactische valentie (de mogelijkheden die een woord heeft om met andere woorden woordgroepen te vormen).
Gevonden op http://taaladvies.net/

valentie

verbindingswaarde van het atoom van een element
Jaar van herkomst: 1865 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Valentie

De valentie van het vaccin is het aantal verschillende antigenen dat het (combinatie)vaccin bevat. Het pneumokokken polysaccharide-vaccin is bijvoorbeeld 23-valent.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10247

valentie

bindingswaarde, verbindingsmogelijkheden van een woord (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/valentie
Geen exacte overeenkomst gevonden.