Zoek op

Begijnen

Begrippenlijst: Reformatie - Groepen mannen en vrouwen die niet bij een kloosterorde waren aangesloten, maar wel als monniken en nonnen leefden.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/breform.htm

Begijnen

Vroeger meestal in een hofje samenwonende godvruchtige vrouwen, niet in kloosterverband maar wel met de beloften van kuisheid en gehoorzaamheid aan een overste.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

Begijnen

Begijnen zijn vrouwen die zich wijden aan God maar geen kloosterlijke geloften afleggen. Ze leefden wel collectief samen en hielden zich vooral bezig met liefdadigheid. De afkomst van het woord begijn is nog steeds niet zeker. Het woord heeft zeker geen enkel verband met H. Begga noch met Lambertus li Beges. Van Mierlo zag er een vervorming van Alb...
Gevonden op https://www.encyclopex.com/begijnen/
Geen exacte overeenkomst gevonden.