Zoek op

belastingplichtige

fiscaal recht: persoon die nog aan zijn fiscale verplichtingen moet voldoen. Bijv. de belastingplichtige kan een verzoek ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/belastingplichtige

belastingplichtige

de belastingplichtige zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [bəlɑstɪŋ'plɪxtəxə] Verbuigingen:   belastingplichtige|n (meerv.) iemand die belasting moet betalen financieel Voorbeeld:   `lastenverlichting voor oudere belastingplichtigen` ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/belastingplichtige

Belastingplichtige

Een belastingplichtige is iemand die belasting moet betalen. Die ⿿iemand⿿ kan een particulier of een organisatie zijn. In economische termen kan een belastingplichtige zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn. Aan wie ben je belastingplichtig? Een belastingplichtige is belastingplichtig aan de Nederlandse overheid. Dit houdt in d...
Gevonden op https://www.finler.nl/belastingplichtige/

Belastingplichtige

Met de term belastingplichtige (ook wel: douaneschuldenaar of rechtenplichtige) wordt aangeduid het rechtssubject van wie of waarvan de verschuldigde belasting wordt geheven. Veelal worden in de onderscheidenlijke belastingwetten natuurlijke personen en rechtspersonen als belastingplichtige aangewezen. ==Nederland== In sommige belastingwetten in N...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Belastingplichtige

belastingplichtige

•iemand die wettelijk verplicht is om belastingen te betalen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/belastingplichtige
Geen exacte overeenkomst gevonden.