Zoek op

benefice

kerkrecht: Latijn: kerkrechtelijk instituut dat bestaat uit een geestelijk ambt en daaraan gekoppelde (materiële en financiële) ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/benefice

BENEFICE

1) Gunst 2) Tegoed
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BENEFICE/1

Benefice

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. ter -, ten voordeele; -voorstelling
*...FICIANT, m. en v. (-en), ten wiens of wier voordeele de voorstelling strekt.
*...FICEREN, [bedrijvend werkwoord] (ik beneficeerde, heb gebeneficeerd), bevoordeelen, te goed doen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

Benefice

Let op: Spelling van 1858 voorstelling, (schouwb.) de voorstelling van een stuk, ten voordeele van eenen tooneelspeler of eene tooneelspeelster
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

benefice

voordeel (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/benefice
Geen exacte overeenkomst gevonden.