Zoek op

wederinkoop

vastgoedrecht: Een beding van wederinkoop doet zich voor als een verkoper van een vastgoed, in akkoord met de koper, in ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=wederinkoop

WEDERINKOOP

1) Herkoop
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/WEDERINKOOP/1

Wederinkoop

Is het recht van de verkoper om het verkochte goed terug te vorderen binnen een bepaalde periode die maximum vijf jaar kan duren. De verkoper dient wel de kostprijs van het goed en eventueel gemaakte kosten door de koper terug te betalen. Het recht op wederinkoop kan worden toegepast op roerende en onroerende goederen, wie er gebruik van maakt dien...
Gevonden op https://www.encyclopex.com/wederinkoop/
Geen exacte overeenkomst gevonden.