Zoek op

berging

zeerecht: uit de zee ophalen of takelen van gezonken zaken; wegslepen aan de zeekust van driftige of aangespoelde zaken ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/berging

berging

de berging zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈbɛrxɪŋ] Verbuigingen:   berging|en (meerv.) 1) deel van een huis om dingen op te bergen Voorbeeld:   `een berging in de kelder van het flatgebouw`Synoniemen:   berghok, bergruimte, box (2)
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/berging

BERGING

1) Berghok 2) Bergplaats 3) Bergruimte 4) Bewaarplaats 5) Box 6) Deel van een huis 7) Het wegbrengen van gestrande schepen 8) Hok 9) Kast 10) Opbergplaats 11) Opslagplaats 12) Opslagruimte 13) Schuur 14) Schuurtje 15) Zolder
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BERGING/1

Berging

[land] - Berging is het ruime begrip voor het takelen, slepen en repatriëren van alle soorten vervoermiddellen. Hierbij kan men denken aan motoren, personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens (al dan niet in combinatie met een aanhangwagen of oplegger), bussen, tractoren en heftrucks. In feite betreft het alle motorvoertuig...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Berging_(land)

Berging

[scheepvaart] - Het bergen of lichten van schepen is het opbrengen van de romp, uitrusting of lading van een scheepswrak of verlaten schip. Over het algemeen zal de bemanning de controle over het schip verloren zijn, of het schip hebben verlaten, is het schip gestrand, of is de voortstuwing of het roer buiten werking en dri...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Berging_(scheepvaart)

Berging

[water] - Berging van water is een term die zowel bij capaciteitsbepaling van riolering gebruikt wordt als bij het gebruik van gebieden als opvang van water, bijvoorbeeld in geval van dreigende overstroming. == Riool== Met berging van water bij riolen wordt aangegeven hoeveel water het riool kan bergen voordat het tot overs...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Berging_(water)

Berging

De hoeveelheid water die binnen een bepaald gebied kan worden vastgehouden in de bodem of in het oppervlaktewater.
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/

berging

Het definitief onderbrengen van het verwerkte en ingesloten radioactieve afval in een speciaal hiervoor gebouwde structuur. Deze structuur wordt door een natuurlijke barrière van de buitenwereld afgesloten. Het afval blijft van de biosfeer afgezonderd zolang de activiteit ervan niet vervallen is tot een verwaarloosbaar niveau.
Gevonden op http://www.belgoprocess.be/

berging

Het volume water dat aanwezig is in een gebied, in een nader aan te geven deel van de grond of riolering
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10209

Berging

Zie onze rubriek "Beheer op lange termijn". Berging in diepe geologische lagen Zie onze rubriek "Beheer op lange termijn".
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10415

Berging

In een woongebouw gelegen besloten ruimte waarin twee of meer afzonderlijke bergruimten zijn gelegen alsmede de daarmee rechtstreeks in verbinding staande verkeersruimten. Rubriek(en): Bouwkunde
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10655

berging

Afk.: V Syn.: geborgen hoeveelheid water ; waterinhoud Def.: het volume water dat aanwezig is binnen een bepaald gebied, eventueel gespecificeerd in een nader aan te geven deel van de grond. Toelichting: Bij grondmonsters wordt veelal gesproken van vochtinhoud.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

berging

Def.: het opslaan van een hoeveelheid stof in een bepaald gebied. Toelichting: Volume van water in een bepaald gebied. Baggerspecie in een depot.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Berging

Tijdelijke opslag van water, onder te verdelen in twee vormen: De inhoud van de riolering uitgedrukt in m3 of mm ten opzichte van de oppervlakte verharding die op het riool is aangesloten of de hoeveelheid water die de waterlopen en de bodem in een gebied kunnen opnemen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10924

berging

ruimte waarin spullen opgeslagen worden vb: in de berging stonden nog dozen vol met glazen
het binnenbrengen van een schip vb: de berging van het schip nam dagen in beslag
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=berging
Geen exacte overeenkomst gevonden.