Zoek op

bewind

personen- en familierecht: onttrekking aan de rechthebbende van de volledige beheersbevoegdheid en in beperkte mate de beschikkingsbevoegdheid ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bewind

bewind

het bewind zelfst.naamw.Uitspraak:   [bəˈwɪnt] Verbuigingen:   bewind|en (meerv.) 1) het besturen of beheren Voorbeelden:   `aan het bewind komen`, `het bewind voeren over de bezette gebieden`, `tijdens/onder het bewind van Karel de Vijfde`iemand o...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bewind

BEWIND

1) Beheer 2) Bestuur 3) Gezag 4) Junta 5) Landsbestuur 6) Leiding 7) Macht 8) Regerende macht 9) Regering 10) Regeringsstelsel 11) Regime 12) Staatsbestel 13) Staatsbestuur
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BEWIND/1

Bewind

Dit is een regeling die de erflater in een testament kan opnemen waarbij hij het beheer over het vermogen opdraagt aan een ander dan de rechthebbende.
Gevonden op http://erfrechtadvocaat.nu/begrippen-lijst-erfrecht/

bewind

•een groep personen die de macht uitoefent.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/bewind

Bewind

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] bestuur, beheer, regering; het - hebben over.
~EN, [bedrijvend werkwoord] [ongelijkvloeiend] (ik bewond, heb bewonden), omwinden.
~ING, v. (-en).
~SEL, o. (-s), omslag, omwindsel, (ook fig.).
~HEBBER, m. (-s), gezagvoerder, bestuurder; [oudtijds] ) de -s der oost-indische comp...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

Bewind

degene die een testament laat opmaken, kan daarin bepalen dat het erfdeel van een erfgenaam voor een periode zal worden beheerd door een bewindvoerder. Deze erfgenaam kan in die periode niet beschikken over dat wat hij of zij heeft geërfd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10253

Bewind

Het beheer van het goed van een ander, ten behoeve van die ander, doorgaans krachtens een rechterlijke beslissing. De wet geeft een aantal grenzen en richtlijnen. Bewind vindt onder meer plaats in geval van faillissement, wilsonbekwaamheid, curatele en surséance van betaling. Zie ook Mentor.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

bewind

bestuur, regering (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/bewind

bewind

macht over een volk vb: wie voert het bewind in Japan? Synoniemen: regering heerschappij
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=bewind

Bewind

Wie onder bewind wordt gesteld, mag niet meer zelf weten wat hij met zijn goederen doet. Dat doet een bewindvoerder.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages

Bewind

Bewind wil zeggen dat een persoon of instelling de beslissingen namens een ander neemt. Als je meent dat jouw kinderen niet zelf als ze 18 jaar worden geld uit hun erfenis mogen opnemen, kan je bepalen dat een vertrouwenspersoon (Bewindvoerder) er voor zorgt dat dit niet mogelijk is. De kinderen moeten dan eerst aan de vertrouwenspersoon vragen of ...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/bewind/
Geen exacte overeenkomst gevonden.