Zoek op

bezwaar aantekenen

bestuursrecht: gebruik maken van de wettelijke bevoegdheid om een voorziening tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bezwaar aantekenen

bezwaar aantekenen

procesrecht: protest aantekenen. Bijv. tegen de gang van zaken ter terechtzitting. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bezwaar aantekenen
Geen exacte overeenkomst gevonden.