Zoek op

Bildungsroman

Duitse term voor een ontwikkelingsroman, waarin de volwassenwording van een personage geboekstaafd wordt. Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre is het schoolvoorbeeld; andere bekende werken die tot het genre behoren, zijn Brontës Jane Eyre, Dickens' Great Expectations en Claus' Het verdriet van België.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-literatuur/bildungsroman

Bildungsroman

Zie ontwikkelingsroman
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_b.htm

Bildungsroman

Een Bildungsroman (Duits: "vormingsroman") is een psychologische roman die verhaalt over de emotionele, morele en intellectuele groei van het (meestal jonge) hoofdpersonage. Het hoofdpersonage wordt vaak gevormd door de mensen die hij ontmoet en waar hij mee omgaat. Zijn levensverhaal wordt gekenmerkt door de zoektocht naar zingeving en harmonie.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bildungsroman

bildungsroman

ontwikkelingsroman
Jaar van herkomst: 1998 (Van Gorp, Lexicon lit. termen )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

bildungsroman

ontwikkelingsroman (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/bildungsroman
Geen exacte overeenkomst gevonden.