Zoek op

Binnendijks

Binnendijks is een term die wordt gebruikt om de droge landzijde van een dijk mee aan te geven. In tegenstelling tot het buitendijkse gebied zal dit binnendijkse gebied, bijvoorbeeld een polder, tegen overstromingen beschermd zijn. ==Misverstanden== Bij de rivieren schept de term binnendijks weleens verwarring omdat men het land dat tussen de rivi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Binnendijks

Binnendijks

Deel van het rivierengebied dat door winterdijken wordt beschermd tegen de invloed van de rivier.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

binnendijks

Def.: aan de kant van het land of het binnenwater. Toelichting: In tegenstelling tot het buitendijkse gebied is dit gebied beschermd tegen overstromingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

binnendijks

Def.: aan de polderzijde van de waterkering gelegen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.