Zoek op

milieu

algemeen: Het natuurlijk milieu -- kortweg de natuur -- kan worden gezien als een omhulsel van het economisch systeem. Die ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=milieu

Milieu

Engels:Environment omgeving
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/m

milieu

Onder milieu verstaan we het geheel van atmosfeer, bodem, water en geluiden die van invloed zijn op het welzijn van plant, dier en mens. Zie ook: milieugevolgen
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

milieu

Onder milieu verstaan we het geheel van atmosfeer, bodem, water en geluiden die van invloed zijn op het welzijn van plant, dier en mens. Zie ook: milieugevolgen
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

milieu

De (natuurlijke) omgeving waarin een mens leeft.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

Milieu

Alle factoren die samen de omgeving vormen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10212

Milieu

Oefeningen, gedaan in het midden van de zaal om evenwicht en beheersing te verbeteren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10282

milieu

Bedreigingen van het milieu, zoals ernstige verontreiniging, zijn vaak van internationale omvang. Toen in 1986 de nucleaire installatie van Tsjernobyl (Oekraïne) explodeerde sloeg er radioactief afval neer over een oppervlakte van 160,000 vierkante kilometer in heel het noorden van Europa. Minder direct zichtbaar, maar daarom niet altijd minder be...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

milieu

1 - zie Biologische wijn 2 - oceaan 3 - `alles is overal, alleen het milieu selecteert`, zei Anthonie van Leeuwenhoeck (1584?, in Nederland). De ontdekker van de microscoop
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10519

Milieu

Dit kan in meer betekenissen worden gebruikt:
Milieu in letterlijke zin: leefomgeving
Milieu in beschrijvende zin: natuurlijke of ecologische leefomgeving (ook wel 'De natuur' of omschreven als bos, zee en duin, rivieren, plassen en meren)
Milieu in abstracte zin: alle facetten die direct te maken hebben met welzijn van mens en dier, zoa...
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Milieu

Het complex van uitwendige factoren die zich ten opzichte van het organisme doen gelden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10642

milieu

aangetaste en bedreigde leefomgeving (dagelijks taalgebruik)
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

milieu

Het leefklimaat van mens, dier en plant.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

milieu

omgeving
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Milieu

Een milieu is de verzameling van alle omgevende invloeden of krachten die op een plaats aanwezig zijn en die het karakter van een sediment bepalen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

milieu

omstandigheden waarin we moeten leven vb: al die auto's zijn niet goed voor het milieu Synoniem: leefklimaat
de mensen bij wie je opgroeit vb: hij komt uit een asociaal milieu
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=milieu

Milieu

het geheel van en de relaties tussen water, bodem, lucht, mensen, dieren, planten en goederen (Wet milieubeheer)
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/

Milieu

De uitwendige omstandigheden die invloed hebben op leefomstandigheden, hjet welzijn van planten, dieren en mensen, van water, bodem of het leefklimaat. De aantasting van het mileu staat in het middelpunt van de belangstelling van de klimaatonderzoekers vanwege de veranderingen van het klimaat die daardoor veroorzaakt worden.
Gevonden op http://www.knmi.nl/cms/content/36365/milieu

milieu

Syn.: Leefklimaat Def.: het geheel van essentiële voorwaarden en invloeden dat voor het leven van organismen van belang is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

milieu

•de sociale omgeving. •de wereldwijde natuurlijke omgeving.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/milieu

Milieu

het gedeelte van onze fysieke omgeving (levende en niet levende natuur) waarin het menselijk leven en het menselijk bestaan mogelijk is en plaatsvindt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10916

milieu

milieu:het geheel van uitwendige omstandigheden die van invloed zijn op de leefomstandigheden.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

Milieu

Engels:Environment omgeving
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/m

milieu

het milieu zelfst.naamw.Uitspraak:   [mɪl'jø] Verbuigingen:   milieu|s (meerv.) (natuurlijke) omgeving waarin we leven Voorbeelden:   `milieuvervuiling`, `Loodvrije benzine is beter voor het milieu.`, `opgroeien in een keurig milieu`Synoniem:   l...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/milieu

milieu

[Nederlands] omgeving waarin een mens leeft
Gevonden op https://quizlet.com/24322570/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.