Zoek op

boodschap

de boodschap zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈbotsxɑp] Verbuigingen:   boodschap|pen (meerv.) 1) wat je koopt in een winkel Voorbeelden:   `boodschappen doen in de supermarkt`, `boodschappentas` 2) wat je meedeelt Voorbeelden: &...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/boodschap

BOODSCHAP

1) Aangekochte 2) Aankoop 3) Aanschaf 4) Aanwinst 5) Acquisitie 6) Bekendmaking 7) Bericht 8) Commissie 9) Gekocht artikel 10) Gewag 11) Het gekochte artikel 12) Kennisgeving 13) Koop 14) Mare 15) Mededeling 16) Melding 17) Missie 18) Opdracht 19) Opgave 20) Overdracht 21) Relaas 22) Schriftelijk bericht 23) Strekking 24) Tijding 25) Uitspraak 26) ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BOODSCHAP/1

boodschap

lastgeving
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Boodschap

[winkel] - Een boodschap is een aanschaf van een product door een consument in een winkel. Na uitzoeken van hetgeen de persoon nodig heeft, zal de consument het product aan de kassa afrekenen. Eind twintigste eeuw werkten kassa`s elektromechanisch waarbij informatie ingetoest diende te worden door het winkelpersoneel (ook b...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Boodschap_(winkel)

boodschap

•overgebracht bericht •"vooral mv." inkopen van met name levensmiddelen
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/boodschap

Boodschap

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-pen), tijding, berigt, last; eene - doen, verrigten; [figuurlijk] ik heb geen - aan u, ik heb niets met u te doen, ik ken u niet; eene blaauwe -, eene uitvlugt, een geveinsd bezoek; [bij de roomsch-katholieken] ) Maria -, een feestdag.
~BRENGER, m. (-s). ...STER, v. (-s).
~LOOPER, m. (-s), ...STE...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

boodschap

Datgene wat de detaillist of producent wil overbrengen naar de consument.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

boodschap

opdracht (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/boodschap

boodschap

mondelinge of schriftelijke informatie vb: ik heb een boodschap voor je van Jan
daar heb ik geen boodschap aan [daar heb ik niets mee te maken]
een grote of kleine boodschap [poepen of plassen]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=boodschap

Boodschap

De maker van de tekst probeert bewust of onbewust jou deelgenoot te maken van zijn ervaringen, belevingen, gevoelens, emoties, e.d.. Kortom, hij heeft een boodschap.
Gevonden op http://www.scholieren.com/werkstukken/22585

Boodschap

Communicatie: Vorm waarin de informatie moet worden overgebracht om bij de ontvanger het gewenste effect te bereiken. De bepaling van de boodschap valt uiteen in drie stappen: 1) de propositie, ook copy-strategie, copy strategy of bepaling van het centrale thema: dit is de ruwe inhoud van de boodschap met een (instrumentele) belofte waarmee problem...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Boodschap

Over te brengen en/of overgebracht informatie.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.