Zoek op

bosbouw

bosbouw zelfst.naamw. bosbouw het systematisch bosbeheer (teelt en verzorging van bossen) voor de productie van hout    Voorbeeld: `Landbouw, bosbouw en visserij. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'bosbouw' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Ta...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bosbouw

BOSBOUW

1) Aanleg van bossen 2) Bedrijfstak 3) Boscultuur 4) Exploitatie van bomen 5) Exploitatie van bossen 6) Houtvesterij 7) Landbouw 8) Onderhoud van bossen 9) Xylocultuur
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BOSBOUW/1

Bosbouw

De bosbouw is een vorm van bosbeheer waarbij bos ten minste ten dele dient als natuurlijke hulpbron. Bij dergelijke deels of geheel op productie gerichte bossen is het verwerven van hout hoofd- of nevendoel. In Vlaanderen en Nederland zijn voor boseigenaren bosgroepen opgericht. == Natuurlijke en aangeplante bossen == Bij de bosbouw kan onderschei...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bosbouw

Bosbouw

[Aardrijkskunde] Kweken van bomen
Gevonden op https://quizlet.com/117121391/aardrijkskunde-flash-cards/

bosbouw

[Politiek] het aanleggen, onderhouden en exploiteren van bossen
Gevonden op https://quizlet.com/45214053/aan-het-woord-41-politiek-in-belgie-flash-card

Bosbouw

Aanleggen, verplegen, beschermen en beheren van bossen op zodanige wijze, dat de te vervullen functies (natuurlijke omgeving, landschapsschoon, recreatie, houtproductie, bodembescherming) zo goed mogelijk worden gediend.
Belangrijk uitgangspunt daarbij is de duurzame instandhouding van de kwaliteit van de groeiplaats. Die groeiplaats is letterl...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Bosbouw
Geen exacte overeenkomst gevonden.