Zoek op

landbouw

agrarisch recht: akkerbouw, weidebouw, veehouderij, pluimveehouderij, tuinbouw, de teelt van griendhout en riet en elke andere ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/landbouw

landbouw

de landbouw zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈlɑndbɑuw] het bewerken van de grond om graan e.d. te laten groeien, of alle bedrijven samen die dat doen Voorbeeld:   `biologische landbouw` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'landbouw' komt...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/landbouw

LANDBOUW

1) Agricultuur 2) Agrikultuur 3) Akkerbouw 4) Bedrijfstak 5) Beemd 6) Bouwerij 7) Bouwland 8) Dreef 9) Middel van bestaan 10) Veldarbeid 11) Weiland 12) Werk op het land
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LANDBOUW/1

Landbouw

Landbouw (ook: agricultuur, soms: land- en tuinbouw, dus inclusief horticultuur) is het geheel van economische activiteiten waarbij het natuurlijke milieu wordt aangepast ten behoeve van de productie van planten en dieren voor menselijk gebruik. Afhankelijk van het product, de productiemethode, de grondsoort en het niveau van welvaart wordt gebrui...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Landbouw

landbouw

• [landbouw] het cultiveren van land voor de voortbrengst van voedsel en andere nuttige producten.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/landbouw

landbouw

economische sector die zich bezig houdt met werken met planten, dieren en bomen, bestaat uit akkerbouw, veeteelt, tuinbouw en bosbouw
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Landbouw

Let op: Spelling van 1914 Suriname.: Het landbouwbedrijf in de kolonie dagteekent van de eerste vestiging van Europeanen. Kapitein Marshall, die zich in 1630 met 60 Engelsche kolonisten aan de Suriname-rivier vestigde, verbouwde tabak. Van uitvoer vindt men geen melding gemaakt. Willoughby's kolonie en de Joodsche kolonisten, die hem voorafg...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

Landbouw

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. [geen meervoud] akkerbouw, veldarbeid.
~EN, o.
~END, [bijvoegelijk naamwoord] een -volk; eene -e streek, waar de landbouw uitgeoefend wordt.
~ER, m. (-s).
~ING, v. [geen meervoud]
~KUNDE, v. [geen meervoud]
~KUNDIG, [bijvoegelijk naamwoord]
~KUNDIGE, m. (-n), oeconoom, ekonoom.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0015.htm

landbouw

De wetenschap of kunst van het bewerken van de grond, het oogsten van gewassen en het fokken van vee.
Categorie: Vakgebieden > biologische wetenschappen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Landbouw

het geheel van economische activiteiten waarbij het natuurlijke milieu wordt aangepast ten behoeve van de productie van planten en dieren voor menselijk gebruik
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10916

landbouw

akkerbouw, veldarbeid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/landbouw

landbouw

bewerken van het land om ervan te oogsten vb: deze boeren houden zich bezig met landbouw
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=landbouw

Landbouw

[Geschiedenis] Een middel van bestaan, waarbij je leeft van de gewassen die op je akkers verbouwt en van de dieren die je houdt en fokt; vanaf 9000 voor Christus gingen mensen aan landbouw doen
Gevonden op https://quizlet.com/56167745/geschiedenis-flash-cards/

landbouw

onderdeel van de agrarische sector dat zich bezighoudt met de productie van planten en dieren voor menselijk gebruik Gebruikt voor: agrarische productie landbouwbedrijven landbouwproductie Meer specifiek: bodem landbouwgronden onderdelen bosbouw tuinbouw veeteelt werkzaamheden bemesting gewasbescherming Minder specifiek: agrari...
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/3645

Landbouw

Begrip waarvoor talloze definities bestaan. Aan het begin van de jaren `50 omschreef de Wageningse landbouweconoom Minderhoud `landbouw` als: `de toepassing van arbeid op de natuur om deze met medewerking van kapitaal te dwingen meer voor de mens nuttige planten en dieren voort te brengen dan ze zou opleveren, als ze aan zich zelf zou worden overge...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Landbouw
Geen exacte overeenkomst gevonden.