Zoek op

Bouwstoffenbesluit

Op 1 januari 1999 is het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming in werking getreden. Dit besluit regelt onder welke voorwaarden steenachtige bouwstoffen (inclusief grond) mogen worden gebruikt. Bouwstoffen die niet voldoen aan de samenstellings- en immissie-eisen mogen niet toegepast worden. Op de website van het ministerie van VR...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10165

Bouwstoffenbesluit

Het Bouwstoffenbesluit is vanaf 1 juli 1999 volledig van kracht zodra een steenachtige bouwstof of grond in een werk toegepast wordt. Het uitgangspunt hierbij is, dat de toegepaste steenachtige stoffen op geen enkele wijze een bedreiging mogen vormen voor de kwaliteit van de bodem en het oppervlaktewater.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766
Geen exacte overeenkomst gevonden.