Zoek op

brand

strafrecht: het opzettelijk stichten van ~ is strafbaar gesteld in art. 157 WvSr. Art. 158 WvSr stelt het schuldig zijn aan ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/brand

brand

de brand zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [brɑnt] Verbuigingen:   brand|en (meerv.) keer dat vuur iets verbrandt Voorbeelden:   `in brand staan`, `Er is brand uitgebroken.`, `bosbranden` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'brand' ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/brand

BRAND

1) Duitse alchemist 2) Fik 3) Gevaar voor schade 4) Gloed van vuur 5) Graanziekte 6) Hens 7) Huiduitslag 8) Incident in een woning 9) Inflammatie 10) Korenziekte 11) Narigheid 12) Nederlandse bierbrouwerij 13) Ongewenst vuur 14) Ontsteking 15) Ontsteking van de huid 16) Ontzettende gebeurtenis 17) Plaats in limburg 18) Plaats in noord-brabant 19) S...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BRAND/1

Brand

Brand is een Zweedse jongensnaam. Het betekent `zwaard blad`.
Gevonden op http://babybytes.nl/namen/jongens/Brand

brand

•verbranding met vuur.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/brand

brand

[Vergeten woorden] (m.) zwaard [= IJslands brandur, in brandschoon, IJsbrand, Halbrand]
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden

Brand

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-en), het voortdurend branden (van iets), vlam, gloeiing; verbranding; brandstof, uitslag (op de huid); zekere ziekte in het koren; er is -, een gebouw staat in brand; de wacht roept -! stichten; den - blussen, (ook fig.) een geschil -, een oproer bedwingen; zijnen - blussen, zijne liefdedrift bekoelen;...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

Brand

Uit `De lagere vaktalen: De steenbakkerstaal` 1914 de gloeiïng van den oven.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Brand

Uit `De lagere vaktalen: De tabakbewerkerstaal` 1914 1. wijze van branden; 2. zwartworden der bladeren bij 't drogen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

brand

vuur
Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Brand

Ongewenste verbranding met vuur, die zich ongehinderd uit kan breiden en meestal schade veroorzaakt. Rubriek(en): Natuurwetenschap, Subrubriek(en) Aërosol, Afbrandsnelheid, Bijdrage tot brandvoortplanting, Bijdrage tot vlamoverslag, Boilover, Brandbaar(heid), Brandbare vloeistoffen, Branddoorslag, Branddriehoek, Brandgedrag, Brandhaard, Brandklass...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10655

Brand

Bij brandverzekeringen is het van belang dat duidelijkheid bestaat over wat onder brand wordt verstaan. In 1979 heeft de Vereniging van Brandverzekeraars in Nederland aanbevolen de volgende, op jurisprudentie gebaseerde, omschrijving in de polis op te nemen: Onder brand is te verstaan een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaa...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

brand

vuur (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/brand

Brand

Label of handelsmerk
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/B

brand

vernietiging door vuur vb: iedereen wilde de brand zien
we zijn uit de brand [onze moeilijkheden zijn voorbij]
brand stichten [een brand aansteken]
de brand is weer geblust [we zijn uit de problemen]
moord en brand schreeuwen [hard schreeuwen]
de wereld staat in brand [wordt verwoest door oorlog]...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=brand

Brand

(Anglicisme). Zie `Merk`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Brand

Bij brandverzekeringen is het van belang dat duidelijkheid bestaat over wat onder brand wordt verstaan. In 1979 heeft de Vereniging van Brandverzekeraars in Nederland aanbevolen de volgende, op jurisprudentie gebaseerde, omschrijving in de polis op te nemen: Onder brand is te verstaan: door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaardgaand vuur b...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Brand

Door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaardgaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten (dus niet schroeien, zengen, smelten, broeien, verkolen, doorbranden, inductie, kortsluiting en oververhitting).
Gevonden op http://www.verzekeringssite.nl/inboedelverzekering/info/begrippen/

Brand

Een chemische reactie van een brandbare stof met zuurstof.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11023
Geen exacte overeenkomst gevonden.