Zoek op

brander

de brander zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   ['brɑndər] Verbuigingen:   brander|s (meerv.) voorwerp waarmee je vlammen kunt maken Voorbeelden:   `de branders van een gasfornuis`, `verf verwijderen met een brander` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorre...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/brander

BRANDER

1) Beroep 2) Boot 3) Brennerpas 4) Deel van een fornuis 5) Deel van een laboratorium 6) Deel van een lamp 7) Distillateur 8) Distilleerder 9) Gasbrander 10) Gaspit 11) Gereedschap van loodgieter 12) Jeneverbrander 13) Jeneverstoker 14) Kookpit 15) Kooktoestel 16) Onderdeel van een kachel 17) Pit 18) Schip 19) Soldeertoestel 20) Soort verlichting 21...
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BRANDER/1

brander

brandstichter, maar ook brandijzer, haardijzer
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Brander

[energie] - Een brander is een toestel dat chemische energie omzet in thermische energie. Hierbij wordt een gasvormige (vb. propaan, butaan of aardgas) of vloeibare (vb. stookolie brandstof met (lucht-) zuurstof in een continue reactie (vuur) met warmteafgifte verbrandt. ==Indeling== ==Sproeiers== Een stookoliesproeier is e...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Brander_(energie)

Brander

[schip] - Een brander is een schip dat gevuld wordt met teer en explosieven, dan met opzet aangestoken wordt, en dan in de richting van een vijandige vloot gestuurd wordt om vijandelijke schepen te vernietigen, of om de vijand paniek aan te jagen waardoor ze hun formatie opgeven. Branders waren meestal oude of goedkope sche...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Brander_(schip)

brander

Dit is het geddelte van de boiler of geiser waar hgas of andere brandstof omgezet in vlammen en dus de warmte wordt geproduceerd om heet water te verkrijgen
Gevonden op http://www.allesoverhuisentuin.nl/snelzoeker/woon-encyclopedie/18

Brander

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Brander``] Gewoonlijk een oud vaartuig met hevig brandbare stoffen gevuld, terwijl de masten en het tuig daarmede omwoeld zijn. Het is bestemd om aan vijandelijke schepen gehecht of tusschen geheele vijandelijke vloten gestuurd te worden, ten einde, ontstoken zijnde, deze in brand te steken. De bemannin...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0003.htm

Brander

Let op: Spelling van 1858 een oud en slecht schip met brandbare stoffen gevuld, om de vijandelijke schepen in brand te steken
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

brander

houten vaartuig dat bij oorlogsvoering gebruikt wordt om vijandelijke schepen en versperringen in brand te steken. Alhoewel branders bekender zijn van de zee-oorlogsvoering zijn ze ook op het binnenwater gebruikt. Beroemd is de inzet van branders bij het beleg van Antwerpen in 1585. Deze branders hadden door de aanwezigheid van een grote hoeveelhei...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=boo

brander

Een brander is een baksteen die min of meer verbrand is en daardoor veel oneffenheden heeft. Bron De Taal der Bouwbedrijven, 1914. Verg. bleker.
Gevonden op http://www.joostdevree.nl/shtmls/brander.shtml

brander

deel van een kooktoestel waarop één pan verwarmd wordt vb: toen de pan overkookte is de brander vies geworden Synoniem: pit
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=brander
Geen exacte overeenkomst gevonden.