Zoek op

brandpunt

Ook: focus. Het punt waarin een bundel evenwijdige lichtstralen door een lens geconcentreerd wordt. De brandpuntsafstand is de afstand tussen een lens en het vlak waarop de lens een scherp beeld van een ververwijderd voorwerp vormt. Wanneer dat voorwerp de zon is, ontstaat er dus in het brandpunt (eigenlijk: brandvlak) een kleine afbeelding van de ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

brandpunt

brandpunt zelfst.naamw. optica het reële punt waar evenwijdig aan de optische as invallende (licht)stralen (of andere elektromagnetische stralen) na breking door een bolle lens dan wel reflectie door een holle spiegel samenkomen optica het virtuele punt waarin evenwijdig aan de optische as inval...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/brandpunt

BRANDPUNT

1) Actualiteitenprogramma 2) Centrum 3) Focus 4) Haard 5) Kern 6) Maat voor de sterkte van een lens 7) Middelpunt 8) Punt waarin de lichtstralen samenkomen 9) Term uit de optica
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BRANDPUNT/1

Brandpunt

[meetkunde] - Een brandpunt is een punt met behulp waarvan kegelsneden gedefinieerd worden. De benaming `brandpunt` hangt samen met het verschijnsel dat licht- en geluidsstralen die uitgaan van het ene (eventueel fictieve) brandpunt, zich concentreren, of geconcentreerd lijken, in het andere. == Ellips == Een ellips is de m...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Brandpunt_(meetkunde)

Brandpunt

[televisieprogramma] - == Geschiedenis == Brandpunt was van 1959-1996 de succesvolste Nederlandse actualiteitenrubriek, gemeten naar het aantal malen dat materiaal werd overgenomen door buitenlandse omroeporganisaties.{Bron?||2012|01|02} De rubriek kenmerkte zich door veel aandacht voor onafhankelijke, kritische journalisti...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Brandpunt_(televisieprogramma)

Brandpunt

Ook wel focus genoemd: het punt (f) waarin de lichtbundels van een oneindig ver verwijderd object worden geconcentreerd na breking door een positieve vergrotende lens of na terugkaatsing door een parabolische spiegel. Indien dit onafhankelijk van andere optiek in een optisch instrument gebeurt, spreekt men ook wel van het primaire brandpunt. ...
Gevonden op http://www.astronova.nl/b.html

brandpunt

punt waar licht- of warmtestralen samenkomen vb: op de plaats van het brandpunt vlogen de takjes in brand
in het brandpunt van de belangstelling staan [veel belangstelling krijgen]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=brandpunt

brandpunt

[Natuurkunde] (F) het punt waar de lichtstralen elkaar ontmoeten.
Gevonden op https://quizlet.com/126358966/natuurkunde-31-en-32-lichtbreking-flash-cards
Geen exacte overeenkomst gevonden.