Zoek op

brekingsindex

brekingsindex zelfst.naamw. [natuurkunde] [optica] van een stof is de verhouding tussen de fasesnelheid van het licht in vacuüm en de fasesnelheid van het licht in die stof Bron: Wikiwoordenboek - brekingsindex. SpellingCorrect gespeld: 'brekingsindex' komt voor in de Woordenlijst Nederl...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/brekingsindex

BREKINGSINDEX

1) Refractiecoëfficiënt 2) Wiskundige term
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BREKINGSINDEX/1

Brekingsindex

De mate waarin licht wordt gebroken, uitgedrukt in een verhoudingsgetal. In de meteorologie de mate van breking van het zonlicht. Het zonlicht is wit licht en is dus opgebouwd uit alle kleuren. Doordat elke kleur een verschillende brekingsindex heeft en dus, in bepaalde omstandigheden, onder een andere hoek door de atmosfeer heen gaat, ontstaan fe....
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/B.html

Brekingsindex

(Brekingsindex, Refractive Index) De brekingsindex is de verhouding tussen de golfvoortplantingssnelheid in vacuüm en de golfvoortplantingssnelheid in het betreffende medium. Alle isolerende materialen met een relatieve diëlectrische constante groter dan 1, hebben een brekingsindex van groter dan 1 (dus de snelheid in die materialen ligt beneden ...
Gevonden op http://www.tetech.nl:80/begripAP.htm

brekingsindex

[Natuurkunde] snelheid in lucht/snelheid in de stof snelheid lucht = 300.000.000 M/S moet altijd groter dan 1 zijn
Gevonden op https://quizlet.com/113216649/natuurkunde-quint-2-flash-cards/

Brekingsindex

Belangrijke constante die staat voor de optische dichtheid van een stof.
Gevonden op https://www.geokring.nl/informatie/geo-lexicon
Geen exacte overeenkomst gevonden.