Zoek op

Ceilometer

Toestel voor het bepalen van de hoogte van de wolkenbasis. Dit instrument werkt volgens het LIDAR principe. LIDAR staat voor LIght Detection And Ranging. Met de ceilometer wordt met behulp van een lichtbron de afstand bepaald tussen deze bron en een punt waar belangrijk meer licht weerkaatst of verstrooid. De LIDAR bestaat uit een zender, die per t...
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/C.html

ceilometer

Instrument om de hoogte van de onderkant van de wolken te meten. Met behulp van een zoeklicht beschijnt men de onderkant van de wolken. Een lichtgevoelige foto-elektrische cel bepaalt via hoekmeting de hoogte van de wolken.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_klimaa.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.