Zoek op

censuskiesrecht

rechtsgeschiedenis: 19de eeuw: belasting die de burger moest betalen om kiesrecht te hebben. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/censuskiesrecht

CENSUSKIESRECHT

1) Kiesrecht dat afhankelijk is van de te betalen belasting
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CENSUSKIESRECHT/1

Censuskiesrecht

Vanaf 1795, toen de eerste verkiezingen werden gehouden op landelijk niveau, was het stemrecht gekoppeld aan de hoeveelheid belasting die iemand betaalde. Dit systeem wordt censuskiesrecht genoemd. Door geleidelijke verlaging van het bedrag aan belasting waarboven men stemrecht kreeg, werd het aantal kiezers uitgebreid. Rond 1896 werd de mogelijkhe...
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Censuskiesrecht

Van censuskiesrecht, cijnskiesrecht of cijnskiesstelsel, is sprake als bij verkiezingen het stemrecht is voorbehouden aan personen die vermogend genoeg zijn om minimaal een bepaald bedrag aan belastingen te betalen. Een dergelijk systeem is gebaseerd op de stelling: No taxation without representation. Het basisidee achter deze stelling is eenvoudi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Censuskiesrecht

Censuskiesrecht

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Beperkt kiesrecht, alleen toegekend aan een groep die bijvoorbeeld een bepaald inkomen verdiende of grond bezat.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bstaats.htm

censuskiesrecht

[Geschiedenis] Het toekennen van het kiesrecht aan dat deel van de bevolking dat meer dan een vastgelegd minimumbedrag aan belasting betaalt.
Gevonden op https://quizlet.com/102498095/geschiedenis-h2-flash-cards/

censuskiesrecht

[Politiek] drempel in het kiesrecht, afhankelijk van de hoogte van de belastingen die iemand betaalt; hoe hoger de drempel, hoe minder mensen deel konden nemen aan de verkiezingen
Gevonden op https://quizlet.com/12958808/memo-hoofdstuk-8-examenhulp-ondernemers-in-eco
Geen exacte overeenkomst gevonden.