Zoek op

chaostheorie

de chaostheorie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['xaɔstejori] wiskunde die patronen beschrijft in dynamische systemen zoals het weer, het gedrag van gassen en vloeistoffen, de evolutie en dergelijke Voorbeeld:   `De chaostheorie beschrijft hoe kleine oorzaken grote g...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/chaostheorie

Chaostheorie

Wetenschappelijke theorie, die ervan uitgaat dat er in de natuur altijd een zekere chaos heerst. Aan de hand van computerberekeningen beschreef Lorenz in 1961, dat in theorie het fladderen van de vleugels van een vlinder die opstijgt van een takje ergens op de evenaar hele kleine luchtbewegingen kunnen veroorzaken, die uit kunnen groeien tot een h....
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/C.html

Chaostheorie

De chaostheorie is de populaire benaming voor het gebied binnen de wiskunde dat het gedrag van bepaalde dynamische systemen (Engels: Dynamical systems of systeemtheorie) onderzoekt. De officiële naam binnen de wiskunde is dynamische systemen. Het onderzoekt omstandigheden waarbij deterministische chaos optreedt en welke eigenschappen die heeft. H...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Chaostheorie

Chaostheorie

Is afkomstig uit de natuurwetenschappen. Onderzoekers ontdekten dat de wereld minder logisch en voorspelbaar in elkaar zit dan Isaac Newton (zwaartekrachtwetten) dacht. Visionaire marketeers als Goos Geursen gingen met de kreet aan de haal. Volgens de chaostheorie is de wereld niet voorspelbaar en sturing van bovenuit de organisatie dus funest. Cha...
Gevonden op http://www.floor.nl/management/chaostheorie.html

Chaostheorie

natuurwetenschappelijke theorie die de nadruk legt op de rol van chaos in de werkelijkheid, waardoor deze veel moeilijker voorspelbaar is dan voorheen werd gedacht.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.