Zoek op

codificatie

staatsrecht: opname van rechtsregels die op eenzelfde rechtsgebied betrekking hebben in een systematisch georganiseerd wetboek. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=codificatie

codificatie

staatsrecht: opname van rechtsregels in wetboeken. Bijv. de wet heeft het burgerlijk recht geregeld in het Burgerlijk wetboek ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/codificatie

codificatie

(‘wetboekenmakerij’) Niet alleen maar het vastleggen van nog ongeschreven recht , maar ook systematisering en dus onvermijdelijk verandering van dat recht. Vaak ook gaat het juist om verbetering van recht. Codificatie is geen eindpunt en staat jurisprudentie niet in de weg. Zie ook codificatiebeweging .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/codificatie

Codificatie

Codificatie is op schrift gesteld recht, waaraan de overheid uitsluitende gelding (exclusieve werking) verleent. Door deze exclusiviteit verkrijgt de codificatie tevens de pretentie van volledigheid. Codificatie kan betrekking hebben op een bepaald rechtsgebied, bijvoorbeeld het privaatrecht. Codificatie komt al voor sinds de Oudheid. Tot de oudst...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Codificatie

Codificatie

Het in één wet(boek) bijeenbrengen van het bestaande recht dat is verspreid in wetten, gewoonten en jurisprudentie.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.