Zoek op

compartiment

het compartiment zelfst.naamw.Uitspraak:   [kɔmpɑrti'mɛnt] Verbuigingen:   compartiment|en (meerv.) afzonderlijk deel van een groter geheel Voorbeelden:   `een compartiment voor 16 personen in een trein`, `een scheepsruim met vijf compartimenten`, `Het ac...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/compartiment

COMPARTIMENT

1) Afdeling 2) Afdeling in een trein 3) Afdeling van een spoorrijtuig 4) Afgescheiden ruimte 5) Coupé 6) Deel van een wagon 7) Spoorrijtuigafdeling 8) Spoorwegcoupé 9) Treincoupé 10) Vak
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/COMPARTIMENT/1

Compartiment

Een compartiment is een besloten ruimte binnen een object of op een terrein. Gedacht kan worden aan een treincompartiment (besloten ruimte met 4 wanden, ramen en deuren met daarin een tafel en stoelen of banken). Verder wordt compartiment ook wel bij schepen en boten gebruikt en wordt daarbij verwezen naar de verschillende onderdelen en niveaus bi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Compartiment

Compartiment

(spoorwegmaterieel) Algemene uitdrukking voor een afgesloten ruimte binnen een rijtuig, kan bijvoorbeeld een coupé zijn
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorwegjargon#R

compartiment

•een afdeling. •een treincoupé.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/compartiment

compartiment

treincoupé
Jaar van herkomst: 1901 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

compartiment

Afk.: Comp. Def.: het deel van het milieu of het organisme of het medium dat wordt beschouwd of geanalyseerd. Toelichting: Het compartiment is onderdeel van het leefmilieu. Binnen een soort compartiment is een verdere onderverdeling mogelijk. Voorbeelden zijn: water, bodem, zwevend stof, lucht, grondwater
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Compartiment

Bij de spoorwegen coupé, onderdeel van een wagon bestemd voor passagiers, waarvan ca. 10 of 12 in één ruituig met een gangpad aan één zijde, of open compartiment één ruimte met een gangpad in het midden
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

Compartiment

Binnen een bevek (= beleggingsfonds) kunnen statutair verschillende categorieën van deelbewijzen worden gecreëerd, waarbij elke categorie een specifiek deel van de inleg van de bevek (een compartiment) vertegenwoordigt. In economisch opzicht vormt elk compartiment een gespecialiseerde instelling. De specialisatie kan betrekking hebben op een bep...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11024

Compartiment

Een compartiment is een kleine, afgesloten ruimte dat een onderdeel is van een grotere ruimte. Een auto heeft bijvoorbeeld een dashboardkastje. Dat kleine kastje is een compartiment in de auto. Compartiment is afgeleid van het Latijnse woord partir dat verdelen betekent. Een grote ruimte wordt als het ware in meerdere kleine ruimtes verdeeld. Hierb...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Compartiment

compartiment

treincoupé (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/compartiment

Compartiment

Gedeelte van een archiefbewaarplaats, dat door brandwerende bouwdelen van een of meer andere gedeelten van de archiefbewaarplaats is gescheiden.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.