Zoek op

confederatie

internationaal publiekrecht: in een ~ is er samenwerking tussen verschillende soevereine staten op grond van een verdrag. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/confederatie

confederatie

Samenwerkingsverband van verschillende staten, ook statenbond genoemd, doorgaans gebaseerd op een verdrag dat de behartiging van bepaalde gemeenschappelijke belangen regelt. Zij bezit geen volkenrechtelijke identiteit en de onderdelen ervan bezitten een grotere zelfstandigheid dan die van een federatie .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-politiek/confederatie

confederatie

de confederatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kɔnfedə'ra(t)si] Verbuigingen:   confederatie|s (meerv.) verbond tussen onafhankelijke staten die samen een grotere staat vormen poliek Voorbeeld:   `Tot 1789 vormden de staten in Noord-Amerika een conferat...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/confederatie

CONFEDERATIE

1) Samenwerkingsverband 2) Statenbond 3) Unie
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONFEDERATIE/1

Confederatie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), verbond, statenbond, bondstaat.
*...REREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik confedereerde, heb geconfedereerd), verbinden; de geconfedereerden, de verbondenen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

Confederatie

Let op: Spelling van 1858 een verbond, eene verbindtenis. Confedereren, verbinden, een verbond maken of aangaan
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

confederatie

verbond (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/confederatie

confederatie

[Nederlands] bond van staten en gewesten
Gevonden op https://quizlet.com/18562718/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.