Zoek op

Congres

De volksvertegenwoordiging in de Verenigde Staten, bestaande uit Senaat en Huis van Afgevaardigden, die tezamen de wetten en de begroting vaststellen. De Senaat bestaat uit twee senatoren per staat. Het Huis van Afgevaardigden kent 435 afgevaardigden. Het aantal afgevaardigden per staat is afhankelijk van het aantal inwoners.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-politiek/congres

congres

het congres zelfst.naamw.Uitspraak:   [kɔŋˈxrɛs] Verbuigingen:   congres|sen (meerv.) bijeenkomst waar over een bepaald vakgebied kennis wordt uitgewisseld Voorbeeld:   `medisch congres`Synoniemen:   conferentie, symposium © Kernerman Dict...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/congres

CONGRES

1) Bespreking 2) Bijeenkomst 3) Colloquium 4) Conferentie 5) Conventie 6) Georganiseerde bijeenkomst 7) Grootschalige vergadering 8) Grote bijeenkomst 9) Grote bijeenkomst rond een thema 10) Grote vergadering 11) Grote vergadering van politici of deskundigen 12) Internationale vergadering 13) Parlement van de verenigde staten 14) Parlement van vere...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONGRES/1

Congres

[Colombia] - Het Congres van de Republiek Colombia (Spaans: Congreso de la República de Colombia), is de benaming van de wetgevende vergadering van Colombia. Het Congres bestaat uit twee kamers: Om in de Senaat te worden gekozen moet men Colombiaan van geboorte zijn en ten ministe 30 jaar oud zijn. Om in de Kamer van Afgev...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Congres_(Colombia)

Congres

[bijeenkomst] - Een congres is een grootschalige bijeenkomst rond een bepaald thema, waar bijvoorbeeld wetenschappers of leden van een bepaalde organisatie aan deelnemen. Voor wetenschappelijke congressen of congressen in het bedrijfsleven is ook de term symposium of conferentie gebruikelijk. Tijdens een congres worden geda...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Congres_(bijeenkomst)

Congrés

[metrostation] - Congrés is een metrostation aan lijn 5 van de Metro van Barcelona. Dit station ligt onder Carrer Garcilaso tussen Carrer Matanzas en Carrer Francesc Tàrrega Claret in het district Sant Andreu in Barcelona. Het is geopend in 1959 met de naam Viviendas del Congreso, als onderdeel van lijn II die dat jaar wo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Congrés_(metrostation)

congres

•een grote vergadering van deskundigen op een bepaald vakgebied.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/congres

Congres

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-sen), zamenkomst (van vorstelijke personen, of hunne gezanten, ministers, diplomaten); vergadering (ter behandeling van wetenschappelijke en andere onderwerpen); wetgevende vergadering [bijvoorbeeld] in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika).
~ZUIL, v. gedenkteeken te Brussel opgerigt aan het natio...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

Congres

Let op: Spelling van 1858 zamenkomst, vereeniging (van ministers en gezanten van onderscheidene vorsten, ter inordebrenging van gemeenschappelijke aangelegenheden); desgelijks de wetgevende magt der Vereenigde Staten van Noord-Amerika
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Congres

Congres > convention, conference> bijeenkomst van kleine of grotere groepen die één of meer dagen over enkele of een aantal met elkaar samenhangende onderwerpen gestructureerd van gedachten wisselen om tot overeenkomst of tot kennisvermeerdering te komen (naar definitie van Nederlands Congres ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10786

Congres

Convention, conference> bijeenkomst van kleine of grotere groepen die één of meer dagen over enkele of een aantal met elkaar samenhangende onderwerpen gestructureerd van gedachten wisselen om tot overeenkomst of tot kennisvermeerdering te komen (naar definitie van Nederlands Congres Bureau). Zie ook internationaal congres
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

congres

samenkomst (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/congres

congres

grote bijeenkomst met lezingen vb: aan het congres namen dertig ministers deel
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=congres

Congres

Bijeenkomst waar de nieuwste ontwikkelingen in een vakgebied worden gepresenteerd en besproken
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Congres

[Geschiedenis] De Amerikaanse volksvertegenwoordiging, die bestaat uit de Senaat en het Huis van Afgevaardigden
Gevonden op https://quizlet.com/40558510/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.