Zoek op

Contractsvervaldatum

De datum waarop een overeenkomst van verzekering eindigt - hetzij definitief, hetzij met stilzwijgende verlenging voor eenzelfde periode.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Contractsvervaldatum

Dit is de datum waarop de verzekering eindigt.
Bij de meeste particuliere verzekeringen wordt de contractsduur stilzwijgend verlengd, tenzij de verzekerde het contract, met in acht neming van de toepasselijke opzegtermijn, heeft opgezegd.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Contractsvervaldatum

De datum waarop een overeenkomst van verzekering eindigt - hetzij definitief, hetzij met stilzwijgende verlenging voor eenzelfde periode.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10752
Geen exacte overeenkomst gevonden.